Predodvodnjavanje na kopu „Drmno“: Završena nova linija bunara

Predodvodnjavanje na kopu „Drmno“: Završena nova linija bunara

Predviđeno je da se voda ispumpava sa šest pumpi većeg kapaciteta i sa isto toliko cevovoda u deo kličevačkog dunavca.

Realizacija infrastrukturnih projekata u pravcu napredovanja rudarskih mašina prema zoni Hrastovače svrstavaju se u grupu prioritetnih poslova u rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac”. Njihovom realizacijom obezbeđuju se preduslovi za nesmetano napredovanje rudarskih radova i ostvarivanje proizvodnih ciljeva kopa „Drmno“.

Foto: Energija Kostolac

U prvoj polovini oktobra puštena je u rad nova, 16. linija za dubinsko predodvodnjavanje ležišta kopa „Drmno“. U sklopu linije radi 61 bunar. Izgrađen je i cevovod duž bunara za odvod ispumpane vode van kontura kopa u dužini od oko pet kilometara. Ukupan kapacitet objekta je oko 1.400 litara vode u sekundi. Kompletna linija je povezana s dispečerskim centrom na kopu „Drmno“ odakle se radi daljinski monitoring kompletnog sistema za predodvodnjavanje. Radove na ovom objektu izvela je firma „Georad“.

– Nedavno su završeni radovi i na 54 istražne bušotine za 17. i 18. liniju bunara, koje su u funkciji izrade projektne dokumentacije na osnovu koje će se bušiti bunara i izraditi pomenute linije za dubinsko predodvodnjavanje – rekao je Mladen Vojnić, šef Službe za geološki i hidrogeološki nadzor. – Očekujemo da krajem ove ili početkom naredne godine počnu radovi na izgradnji 17. linije bunara – kaže Vojnić.

Isušivanje kličevačkog dunavca i mreže melioracionih kanala ispred fronta napredovanja rudarske mehanizacije kopa „Drmno“, prema zoni Hrastovače, ozbiljan je i kompleksan posao. Posle svih priprema i montaže adekvatne opreme, krajem septembra počeli su radovi na isušivanju kanala koji će se izvoditi sukcesivno.

Foto: Energija Kostolac

Vojnić kaže da se u ovoj fazi radi na objektu koji je najbliži kopu, gde će već početkom naredne godine rudarske mašine početi da otkopavaju ovaj prostor. – Pre početka isušivanja prvih pet kilometara kanala on je pregrađen na četiri mesta – objašnjava Vojnić.

Predviđeno je da se voda ispumpava sa šest pumpi većeg kapaciteta i sa isto toliko cevovoda u deo kličevačkog dunavca, koji vodi prema pumpnim stanicama Zavojska i Rečica, a odatle u Dunav.

KOMENTARIŠI