Javnobeležnička komora Srbije osudila je u nedelju verbalne napade predstavnika Vlaške stranke Most na zaposlene u Javnobeležničkoj kancelariji u Požarevcu prilikom postupka overe potpisa birača.

U saopštenju Komora ističe da su svi politički akteri u obavezi da javnim beležnicima i njihovim saradnicima obezbede uslove primerene odgovornom poslu overe potpisa birača, što uključuje i pristojno ponašanje političkih aktivista prema njima.

Komora je navela da je sugerisala javnom beležniku u Požarevcu da u cilju zaštite zaposlenih više ne odlazi u prostorije Vlaške stranke Most, dodavši da izlazak na teren beležnika u ovom slučaju nije opravdan jer se prostorije te stranke i javnobeležničke kancelarije nalaze u istom objektu.

Javnobeležnička komora pozvala je predstavnike Vlaške stranke Most da joj se obrate ukoliko imaju bilo kakvu dilemu u vezi sa postupanjem javnih beležnika i njihovih saradnika u postupku overe potpisa birača u Požarevcu, kao i ako im je potrebno razjašnjenje u vezi sa nastavkom overe potpisa za tu stranku u Požarevcu.

KOMENTARIŠI