Reč je o veoma složenom i komplikovanom poslu koji je počeo početkom jula i izvešće se u nekoliko etapa. Bageri će posle transporta i opravke biti uključeni u proizvodni proces PK „Drmno“.

U dogovoru sa rukovodiocima EPS-a i poslovodstvom kopova Kostolac, odlučeno je da se bageri „dreglajn“ („EŠ-10/70“ i „EŠ-6/45“) sa PK „Klenovnik“ i PK „Ćirikovac“ transportuju
na PK „Drmno“. Bageri će raditi na povlati uglja i unutrašnjem odlagalištu kopa. Reč je o veoma složenom i komplikovanom poslu koji je počeo u julu i izvešće se u nekoliko etapa.

Njemu su prethodili brojni pripremni poslovi. – Da bi se ovaj posao uspešno priveo kraju
i mašine transportovale do montažnog placa kopa „Drmno“ prvo je izvršeno ispitivanje terena trase po kojoj će se bageri kretati.

Urađeno je geodetsko snimanje terena po pravcu trase, raskrčeno je svo samoniklo rastinje na putu kretanja bagera. Rešeni su imovinsko-pravni odnosi sa vlasnicima parcela – rekao nam je Mašan Trifunović, direktor Direkcije za proizvodnju uglja Ogranka „TE-KO Kostolac“.

Foto: Energija Kostolac

Dalje, objašnjava on, potpisani su ugovori sa EMS-om i „Južnom Bačkom“ za sklanjanje
provodnika sa pravca trase, kako bi bageri mogli da prođu ispod dalekovoda. Urađen je projekat za prelazak bagera preko korita reke Mlave, kao i građevinski Elaborat za prelazak trase preko industrijskog koloseka pruge ŽS Stig-TE „B2“. Obezbeđena je vodoprivredna saglasnost za prelazak preko korita reke Mlave i prijavljeni su radovi irekciji za vode i Đerdapu“.

Kako trasu od Klenovnika presecaju dva dalekovoda od 110 kV prvo su spušteni provodnici da bi bager „EŠ-10/70“ mogao bezbedno da prođe između stubova dalekovoda.
Oba bagera pretransportovana su u prvoj etapi do obale reke Mlave 14. avgusta.

– Početak transporta ovog bagera sa bivšeg kopa „Klenovnik“ do vršne nivelete nekadašnjeg kopa „Ćirikovac“ bio je komplikovan i težak zbog prirodnog sastava tla – rekao nam je Dušan Kovačević, upravnik PK „Ćirikovac“. – Problemi sa kojima smo se suočavali zahtevali su mnogo truda, rada i znanja ljudi koji su učestvovali u ovom
poslu. Pored zaposlenih svih službi sa kopa „Ćirikovac“ u realizaciji ovog zadatka pomogli su nam i zaposleni iz elektro službe PK „Drmno“. Zahvaljujem se bageristi Srbi Komljenoviću, koji je upravljao bagerom „EŠ 10/70“, jer je vešto i znalački u teškim
trenucima uspevao da pronađe adekvatno rešenje i bager doveze do odredišta. Zbog
zacrtanog roka radilo se i po 12 sati dnevno i vikendom. Prva etapa uspešno je okončana,
a verujem da će tako biti i tokom nastavka transporta do krajnjeg odredišta – objašnjava
Kovačević.

Prelaz preko reke Mlave urađen je u trenutku kada vodostaj vode u koritu bio najniži. Izradu prelaza preko Mlave i presecanje odbrambenog nasipa uradila je „Vodoprivreda“ iz Požarevca, sa kojom je ogranak „TE-KO Kostolac“ potpisao Ugovor. Po prelasku mašina preko Mlave bageri su prelazili dva puta ispod dva dalekovoda 400 kV, a potom asfaltnog puta Drmno-Bradarac-Kličevac, industrijski kolosek prugeŽS–TE „B2“ i kanal za oceđivanje vode. Trasa potom izlazi na nivo unutrašnjeg odlagališta kopa „Drmno“ i dalje, preko zapadne konture mašine dolaze na remontni plac. Tu će, kako nam je rekao Mašan Trifunović, biti urađena opravka oba bagera i njihova priprema za uključivanje u proizvodni proces kopa „Drmno“.

Osnovni tehnički podaci

Ukupna dužina trase je 7.000, a širina 20 metara. Brzina bagera pri transportu, odnosno koračanju, je 0,2 km/h. Specifični pritisak na tlo pri kretanju je 14,9 N/cm2. Nagib trase je do maksimalnih osam odsto.

KOMENTARIŠI