Previše birokratije, kupovina polovnog automobila na četiri šaltera

Previše birokratije, kupovina polovnog automobila na četiri šaltera

Foto: Urban City / B.P. // ilustracija

Građani Srbije da bi kupili polovni automobil treba da odu na četiri šaltera i to može da potraje i do 15 dana, pokazuje novo istraživanje NALED – a. U Požarevcu i više od 15 dana zbog kompliovane procedure plaćčanja poreza za prenos vozila.

Procedura prenosa vlasništva i registracije polovnih automobila unosi kupcima i prodavcima nezamislivu administrativnu zbrku, kažu u NALED-u i dodaju da kupovina iziskuje da obe strane izdvoje oko 10 sati vremena za prikupljanje dokumentacije, kao i da postupak uključuje beležnika, MUP, Poresku upravu i servis za tehnički pregled vozila ako se istovremeno radi i registracija.

Kako bi se građani oslobodili suvišne birokratije i šetnje od šaltera do šaltera, NALED predlaže da se prenos vlasništva vrši samo na jednom mestu.

“Proceduru bi bilo najbolje urediti po jednošalterskom principu, gde bi se svi poslovi obavljali u servisu za tehnički pregled. Prodavac i kupac bi morali lično da dođu i prilože kupoprodajni ugovor, a nakon izvršenih provera kupac bi u servisu podneo zahtev za promenu vlasništva. Servis bi preko platforme eDozvole podneo zahtev policijskoj upravi za izradu saobraćajne dozvole i registarskih tablica, nakon čega bi ih kupac preuzeo”, objašnjava direktorka za regulatornu reformu u NALED – u Jelena Bojović.

Postojeća procedura započinje overom ugovora kod beležnika, potom podnošenjem zahteva za obračun poreza pred Poreskom upravom, a nakon plaćanja kupac i prodavac odlaze u MUP.

Preporuka NALED-a je da se praksa overe potpisa kod notara ukine i smanji jedan korak u proceduri, jer se time ne postiže dodatna pravna sigurnost.

Overa ne postoji u 11 od 16 posmatranih evropskih zemalja među kojima su Nemačka, Holandija, Austrija, Mađarska, Hrvatska, Slovenija…

“Overa potpisa kod beležnika ne služi za proveru sadržaja kupoprodajnog ugovora, već se njome utvrđuju samo identiteti potpisnika, zbog čega smatramo da ne postoji potreba za daljom overom. Osim što bi ukidanje ovog koraka značajno olakšalo kupoprodaju polovnog vozila, stranke bi se rešile nepotrebnog troška od 1.440 dinara, koliko usluga overe košta kod nas”, kaže Bojović.

Dodaje da bi se izuzetak napravio ukoliko ugovor potpisuju gluvoneme osobe i lica sa posebnim potrebama i u tim situacijama bi bila zadržana overa kod javnog beležnika, u cilju njihove zaštite.

Takođe, predlog je da se plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava ukine (osim kod polovnih vozila iz uvoza) ili makar automatizuje kako bi njegov obračun bio jednostavniji i brži, da bi se službenici Poreske uprave rasteretili tog posla, a kupoprodaja brže završavala.

Foto: Urban City // B.P.

Automatski obračun poreza ne bi se radio prema kataloškoj ili kupoprodajnoj ceni vozila kao sada već prema tri jasna i predvidiva parametra: kubikaži, snazi motora i starosti vozila.

Plaćanje bi se obavljalo u servisu što bi značilo i drugi korak manje u odnosu na postojeću proceduru.

Kada se ne menjaju tablice, MUP-u je potrebno dostaviti četiri dokumenta i uplatnice za tri takse u ukupnom iznosu od 1.640 dinara. Procedura se komplikuje ako prodavac i kupac nisu iz istog mesta, pa je potrebna zamena tablica.

Foto: Pixabay // WolfBlur

Raste broj potrebnih dokumenata, kao i visina pratećih troškova za takse na najmanje 12.500 dinara. Bez odlaska u MUP, bio bi eliminisan i treći nepotrebni korak u ovoj proceduri.

Kao naredni korak u pravcu optimizacije kupovine i registracije polovnih vozila, NALED preporučuje otvaranje elektronske usluge na portalu Kancelarije za IT i eUpravu i mogućnost onlajn registracije, prijave i uplate poreza.

KOMENTARIŠI