Udruženje za negovanje zdravih stilova života „Veritas“ organizuje prodajne izložbu radova korisnika projekta „Podrška uspostavljanju dnevne usluge za odrasle osobe sa invaliditetom“ koja se održava u sredu 26.09.2018. od 12 do 15 časova, u centru grada ispred knjižare Laguna i zlatare kod kružnog toka.

Udruženje za negovanje zdravih stilova života „Veritas“ u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad i uz finansijsku podršku Grada Požarevca realizuje projekat „Podrška uspostavljanju dnevne usluge za odrasle osobe sa invaliditetom“. Cilj programa podrške ogleda se u poboljšanju kvaliteta života odraslih osoba sa invaliditetom uspostavljanjem i razvojem aktivnosti dnevnih usluga u lokalnoj zajednici namenjenih ovoj populaciji.

Program podrazumeva aktivno učešće korisnika projekta u javnim dešavanjima u gradu, stvaranje uslova za ostanak u porodici i neposrednom okruženju, osnaživanje kapaciteta OSI kao i prepoznavanje problema i potencijala odraslih osoba sa invaliditetom od strane šire lokalne zajednice, lokalne samouprave i stručne javnosti što u mnogome utiče na poboljšanje kvaliteta života OSI i njihovih porodica. U okviru projekta kao posebne aktivnosti izdvajaju se sportsko-rekreativne aktivnosti, kreativne aktivnosti i aktivnosti usmerene na senzibilizaciju lokalne zajednice za potrebe ove korisničke grupe.

Izložba ima za cilj da pored pokazane kreativnosti osnaži kapacitete korisnika projekta tako što će kroz realizaciju ove aktivnosti biti obezbeđena sredstva za realizaciju jednodnevne ekskurzije korisnika porojekta. Na taj način korisnici programa će ojačati svoje samopouzdanje kroz neposredan doprinos u realizaciji ove aktivnosti.

KOMENTARIŠI