Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ dana 17. avgusta 2020. godine na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ.

Javni poziv dostupan je na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje (www.nsz.gov.rs),
sajtu Moja prva plata ( www.mojaprvaplata.gov.rs ) i dnevnim štampanim medijima.

Ovim programom daje se mogućnost mladima bez radnog iskustva da obave praksu na
konkretnim poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za
rad i na taj način povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Program se sprovodi kod poslodavca koji pripada privatnom ili javnom sektoru, a
prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito
poslodavci iz devastiranih opština, u skladu sa propisom Vlade Republike Srbije o
stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

U program je planirano uključivanje 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem,
do navršenih 30 godina života, koji su bez radnog iskustva i nalaze se na evidenciji
nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.

Program „Moja prva plataˮ se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 9
meseci.

Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje novčanu naknadu
u iznosu od 20.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 24.000 dinara
mladima sa visokim obrazovanjem, na mesečnom nivou.

Nacionalna služba za zapošljavanje takođe, uplaćuje doprinos za slučaj povrede na
radu i profesionalne bolesti, za mlade uključene u ovaj program.

Prva faza realizacije programa je namenjena isključivo poslodavcima, koji u periodu
od 17.08.2020. do 25.09.2020. godine se prijavljuju na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.
Druga faza realizacije programa je namenjena nezaposlenim licima, koji će se u
periodu od 01.10.2020. do 15.10.2020. godine prijavljivati na sajtu
www.mojaprvaplata.gov.rs.

Treća faza realizacije programa je izbor kandidata od strane poslodavaca u periodu
od 16.10.2020. do 31.10.2020. godine. Konačne liste poslodavaca sa izabranim
kandidatima biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs počev od 01.11.2020. do
07.11.2020. godine.

Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora između nacionalne
službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja
programa, u periodu od 08.11.2020. do 07.12.2020. godine.

KOMENTARIŠI