Proizvodnja električne energije: Stabilno u zimskim uslovima

Proizvodnja električne energije: Stabilno u zimskim uslovima

Termoelektrane u Kostolcu proizvele su tokom januara ukupno 564.000 MWh električne energije, koja je predata elektroenergetskom sistemu Srbije.

U tom periodu, TE „Kostolac A“ je proizvela 164.050 MWh, dok je TE „Kostolac B“ dala 399.950 MWh električne energije.

Ovom proizvodnom rezultatu treba dodati i proizvodnju toplotne energije koja se koristi za daljinski sistem grejanja Požarevca, Kostolca i okolnih naselja. Konkretno, tokom prethodnog meseca proizvedeno je 78.459 MWht toplotne energije u TE „Kostolac A“ – blok A1 je proizveo 36.213 MWht, a blok A2 42.246 MWht.

Godišnji plan proizvodnje električne energije predviđa da se do kraja 2022. proizvede ukupno 6.324.000 MWh, što predstavlja zbirni učinak godišnjih proizvodnji TE „Kostolac A“ od 1.800.000 MWh i TE „Kostolac B“ od 4.524.000 MWh.

KOMENTARIŠI