Foto: Pixabay // ilustracija

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) objavila je 14. Sivu knjigu sa 100 preporuka vladi i državnim institucijama za smanjenje birokratije i poboljšanje uslova poslovanja u Srbiji, od kojih je 21 nova i 79 starih koje su ažurirane i unapređene.

Među preporukama za Ministarstvo finansija nalazi se da ta insitucija proširi obuhvat fiskalizacije na advokate, taksiste, veterinare i druge sektore koji često ostaju van fiskalizacije, da značajnije smanji opterećenje na najniže zarade, kao i da ukine obavezu dokazivanja troškova prevoza.

Zatim, NALED predlaže da se mera oslobođenja plaćanja poreza i doprinosa za početnike u poslovanju ponovo propiše tako da oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa omogući licima koja se registruju za obavljanje delatnosti, a nisu u prethodne tri godine bila registrovana kao preduzetnici.

Preporuka je i da Ministarstvo finansija uvede dodatne kriterijume osim najniže cene kod javnih nabavki, da uvede zelene javne nabavke, da smanji stopu PDV-a na repromaterijal za proizvodnju lekova, da se omogući 100 odsto korišćenje poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstava, kao i da uredi postupak eksproprijacije u skladu sa EU praksom.

Preporuke za Ministarstvo privrede su, između ostalog, da se uredi oblast zanatstva, da se uspostavi jedinstveno elektronsko mesto za upis u registre APR-a, da se obezbedi transparentnost stečajnog postupka, da se ukine obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije.

NALED za Ministarstvu zdravlja preporučuje da integriše sisteme privatnih i državnih pružaoca zdravstvenih usluga, da omogući da i privatne zdravstvene ustanove koriste jedinstveni elektronski zdravstveni karton, da omogući korišćenje e-uputa i lekarima specijalistima, da omogući ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje bez prethodnog staža.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dobilo je preporuke da uredi fleksibilne oblike angažovanja radnika, da preciznije uredi rad van prostorija poslodavca, da omogući da poslodavac može da otkaže ugovor o radu zbog ozbiljno narušenih odnosa.

U Sivoj knjizi navodi se da su među preporukama za Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da ubrza i pojednostavi postupak ozakonjenja, da ukine naknadu za konverziju zemljišta u pravo svojine, da omogući efikasnije dobijanje dozvola za kretanje teretnih vozila.

Među preporukama za Ministarstvo poljoprivrede su da uvede onlajn registrar poljoprivrendih gazdinstava i podsticaja (e-agrar), da digitalizuje i uredi način vođenja knjige polja, da unapredi pravni okvir za razvoj organske proizvodnje.

Za Ministarstvo životne sredine preporuke su da uspostavi funkcionalan zeleni fond, da uvede institut produžene odgovornosti privrede u upravljanju posebnim tokovima otpada, da uspostavi telo nadležno za pitanja upravljanja hemikalijama, da reformiše naknade za zaštitu životne sredine uz uvažavanje principa “zagađivač plaća”.

U novoj Sivoj knjizi objavljeno je i koje je Vlada Srbije preporuke NALED-a usvojila iz Sive knjige 2021, a među njima su da je unapredila i proširila sistem fiskalizacije, da je uspostavila jedinstveni sistem elektronskih faktura, da je optimizovala proceduru upisa u centralni registar objekata u poslovanju sa hranom.

Sa 12 delimičo ili potpuno sprovedenih predloga iz prethodnog izdanja, tempo rešanja preporuka očuvan je na nivou nekoliko proteklih godina, a posebno raduje značaj, obuhvat i kvalitet prihvaćenih rešenja za efikasnije administrativne procedure, navodi se u Sivoj knjizi.

Od prvog izdanja NALED-ove najuticajnije publikacije do danas, delimično ili potpuno rešene su 143 preporuke.

Siva knjiga biće predstavljena danas u Narodnom muzeju u Beogradu, a na konferenciji će govoriti, između ostalih, ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić, ministarka trgovine, telekomunikacija i turizma Tatjana Matić, šef delegacije EU u Srbiji Emanuel Žiofre.

Tom prilikom, biće dodeljene nagrade pojedincima i timovima iz javne uprave koji su tokom prethodne godine u saradnji s NALED-om dali izuzetan doprinos unapređenju regulatornog okvira za poslovanje i sprovođenju privrednih reformi u našoj zemlji.

KOMENTARIŠI