NALED predlaže bolje poreske uslove za paušalce

NALED predlaže bolje poreske uslove za paušalce

Foto: Pixabay // ilustracija

Sledeće godine prestaće da važi odredba u Uredbi o paušalnom oporezivanju koja propisuje da poreska obaveza ne može da se uveća više od deset odsto u odnosu na prethodnu godinu, što nekim paušalcima može da poveća porez. Da se to ne bi desilo NALED predlaže da se nastavi sa primenom važeće odredbe.

Direktor Odeljenja za konkurentnost i investicije u NALED-u Dušan Vasiljević rekao je na skupu posvećenom fiskalnim i finansijskim aspektima poslovanja preduzetnika da bi produženje važenja odredbe Uredbi o paušalnom oporezivanju bilo posebno važno u uslovima sadašnje krize.

Istakao je da bi ta odredba trebalo da važi bar za 2023. godinu, a da se kasnije razmisli i o njenom mogućem daljem produženju.

Prema njegovim rečima, eventualno bi moglo da se razmisli i o tome da se umesto deset odsto, primeni rešenje deset odsto plus inflacija.

Vasiljević je naveo i da NALED predlaže da se promeni obračun poreza za jedan deo paušalaca koji rade preko interneta, a reč je pre svega o onima koji rade kao predavači stranih jezika na internet platformama ili pružaju administrativne usluge preko interneta.

Sada njihov porez zavisi od mesta gde žive, pa oni koji rade iz Beograda mogu da plate znatno veći porez od onih iz unutrašnjosti, a rešenje za to bi, prema predlogu NALED-a, bilo da se kao osnovica uzima prosečna republička plata, jer je ona manja nego u gradovima poput Beograda.

“Zato predlažemo da na visinu poreza ne utiče mesto gde su registrovani”, rekao je Vasiljević.

Sledeća izmena koju NALED predlaže odnosi se na promenu koeficijenta za pojedine delatnosti s kojim se množi poreska osnovica za te delatnosti.

“Bilo bi dobro i da se olakša administriiranje pri uplati poreza za paušalce, tako što će se objediniti plaćanje poreza i doprinosa i da sve bude na jednoj uplatnici”, naveo je Dušan Vasiljević.

KOMENTARIŠI