Foto: Energija Kostolac

Ovim proizvodnim rezultatima treba dodati i toplotnu energiju koja se koristi za daljinski sistem grejanja.

Kostolačke termoelektrane proizvele su 635.637 MWh električne energije i time premašile planiranu proizvodnju za mart. Sva četiri bloka premašila su predviđeni mesečni plan proizvodnje za mart.

Termoelektrana „Kostolac A“ je tokom marta predala elektroenergetskom sistemu EPS-a 201.087 MWh, čime je plan premašen za 14 odsto (A1 je proizveo 61.201 MWh, a blok A2 139.886 MWh). Ovim proizvodnim rezultatima treba dodati i toplotnu energiju koja se koristi za daljinski sistem grejanja u ovom kraju, pa je tokom marta TE „Kostolac A“ proizvela 44.269 MWht.

U TE „Kostolac B“ je tokom marta proizvedeno 434.550 MWh električne energije, što je za četiri odsto više nego što je bilo planirano. Blok B1 je proizveo 222.004 MWh, dok je blok B2 realizovao mesečnu proizvodnju koja iznosi 212.546 MWh.

Tromesečna proizvodnja električne energije u kostolačkim termoelektranama iznosi 1.823.344 MWh, što premašuje tromesečni plan za 5,7 odsto. Ovaj rezultat predstavlja zbirni učinak TE „Kostolac A“, koja je ostvarila tromesečnu proizvodnju koja premašuje plan za 4,8 odsto, dok je TE „Kostolac B“ u istom vremenskom periodu prebacila plan za 6,1 odsto.

KOMENTARIŠI