Tokom prvih pet meseci, kostolačke elektrane proizvele su i isporučile elektroenergetskom sistemu EPS-a oko 2,28 milijardi kWh električne energije. U zimskom periodu deo snage termoelektrane „Kostolac A“ bio je usmeren na proizvodnju toplotne energije za dalјinski sistem grejanja.

Termoelektrana „Kostolac A“ je u tom periodu proizvela 675 miliona kWh, od čega je iz snažnijeg drugog bloka proizvedeno gotovo 495 miliona kWh, dok je blok A1 proizveo oko 180 miliona kWh.

U Termoelektrani „Kostolac B“ do početka maja proizvedeno je ukupno 1,6 milijardi kWh. Blok B1 je proizveo 812 miliona kWh, dok je blok B2 proizveo 795 miliona kWh. Na blokovima nije bilo značajnijih zastoja i sve opravke su realizovane u najkraćem roku, dok su krupniji zahvati ostavlјeni za remontnu sezonu, koja počinje u julu.

KOMENTARIŠI