Foto: Energija Kostolac

Proizvodnja uglja na Površinskom kopu „Drmno“ je na nivou ovogodišnjeg bilansa i u skladu sa potrebama rada termoenergetskih kapaciteta, podaci su Službe za praćenje i analizu proizvodnje. U oktobru je iskopana 700.361 tona uglja. Prosečna kalorijska vrednost proizvedenog uglja bila je na nivou od 8.800 kilodžula po kilogramu uglja.

Za potrebe rada „TE Morava“ i TENT-a, tokom prošlog meseca odvezeno je ukupno 111.928 tona uglja. Za deset meseci na Površinskom kopu „Drmno“ iskopana je 7.133.301 tona uglja, što je na nivou godišnjeg bilansa.

Rudarskom mehanizacijom angažovanom na otkopavanju jalovine u prošlom mesecu iskopano je 2.913.025 kubika čvrste mase. Za deset meseci ukupno je otkopano i odloženo na unutrašnjem odlagalištu 25.711.003 kubika jalovine.

KOMENTARIŠI