Promena radnog vremena ambulanti Doma Zdravlja Požarevac

Promena radnog vremena ambulanti Doma Zdravlja Požarevac

Dom Zdravlja Požarevac obaveštava da se po nalogu ministarstva menja radno vreme ambulanti koje će vršiti pregled respiratornih i febrilnih stanja, suspektnih na
korona virus.

Radno vreme je od 07:00 do 18:00 časova, a služba hitne medicinske pomoći radi 24 časa.

KOMENTARIŠI