Foto: Milutin / ustupljena fotografija

Na krilima klimatskih promena i prirodnog fenomen El Ninjo, 2023. godina bila je najtoplija od kada se vodi evidencija – čak 1,48 stepeni Celzijusa toplija od dugogodišnjeg proseka pre pojave industrije.

Nezabeleženo visoke globalne temperature od juna pa do kraja godine učinile su da 2023. premaši i 2016. godinu, koja je do sada držala neslavni rekord.

Prosečna temperatura prošle godine bila je 14,98 stepeni Celzijusa, što je čak 0,17 stepeni toplije od 2016. godine.

U odnosu na prosek od 1991. do 2020, prošla godina bila je 0,60 stepeni toplija, a u odnosu na predindustrijski prosek od 1850. do 1900. čak 1,48 stepeni toplija.

Još jedan neslavni rekord je postavljen. Prvi put do sada je zabeleženo da je svaki dan prošle godine bio u proseku za jedan stepen topliji u odnosu na prosečne dnevne temperature tokom predindustrijskog perioda od 1850. do 1900. godine.

Iako u prvoj polovini godine niko nije mogao da predvidi da će 2023. postati najvrelija godina, od početka druge polovine počeo je neverovatan i do sada nezabeležen niz rekordno toplih dana i meseci.

KOMENTARIŠI