Prvi na listi – estrado, odakle prihodi?

Prvi na listi – estrado, odakle prihodi?

Već nakon prvomajskih praznika, oni koji su angažovali muzičke izvođače, imaju rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu do subote 5. maja

Poreska uprava objavila je Kalendar obaveza plaćanja poreza za maj, a prvi na listi koji su dužni da dostave ugovore o prihodima su – estradni menadžeri.

Kako se navodi u saopštenju, već nakon prvomajskih praznika, oni koji su angažovali muzičke izvođače, imaju rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu do subote 5. maja.

“Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa dužni su da dostave prijavu i obaveštenje do petog u mesecu za ugovore zaključene u prethodnom mesecu”, poručuju iz Poreske uprave.

Obzirom da je reč o vikendu, poreznici su ostavili mogućnost da se izveštaji dostave do ponedeljka 7. maja. Svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su takođe, najkasnije do ponedeljka, da dostave izveštaj Poreskoj upravi u svom sedištu.

Do 10. maja je rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec kao i zadnji dan za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Rok do 15. maja naveden je za sve one koji plaćaju mesečne akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti kao i za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana.

Do polovine meseca je rok i za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike ali i za plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za drugi kvartal 2018.godine. Svi koji imaju prihode od poljoprivrede i šumarstva dužni su da do 15. maja, dostave poreski bilans i prijavu, navodi se između ostalog u Poreskom kalendaru.

KOMENTARIŠI