PUCAJU VODOMERI U POŽAREVCU OD ZIME

PUCAJU VODOMERI U POŽAREVCU OD ZIME

Poslednjih dana beleži se porast potrošnje vode na teritoriji Grada, iz ovog razloga se mole građani da provere svoje vodomerne šahtove (naročito na potezu druge i treće visinske zone – gradsko brdo, Kruška, Farma i Crveni krst i vikendicama treće visinske zone), kako bi utvrdili da nije došlo do oštećenja – pucanja vodomera kao posledica niskih temperatura prethodnih dana.

KOMENTARIŠI