Putujete u inostranstvo? Evo koji dokumenti za automobil su vam potrebni!

Putujete u inostranstvo? Evo koji dokumenti za automobil su vam potrebni!

Koja su vam dokumenta neophodna ukoliko putujete automobilom u inostranstvo

Pored važeće vozačke i saobraćajne dozvole, kada krećete na put automobilom u inostranstvo, potrebno je da proverite da li su vam potrebna i dodatna dokumenta. Dobro se raspitajte da li u zemlji u koju putujete, ali i u onima kroz koje prolazite, saobraćajci traže posedovanje međunarodne vozačke dozvole, zelenog kartona ili nekog drugog dokumenta.

Većina zemalja kroz koje naše turiste vodi put priznaje našu novu vozačku, biometrijsku dozvolu, ali neke evropske, poput Nemačke, Italije, Francuske i Španije, ipak traže međunarodnu vozačku dozvolu, koja se izdaje na osnovu Međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima (Beč, 1968).

Ovaj dokument brzo ćete dobiti u poslovnicama AMSS, ukoliko prethodno uplatite 2.000 dinara za izdavanje dozvole, i 770 dinara na ime taksi i uverenja. Važnost međunarodne dozvole je tri godine, osim ako nacionalna vozačka dozvola ne ističe pre tog roka.

Ukoliko se vozilo kojim upravljate ne vodi na vas, neophodan vam je dokument koji takođe možete izvaditi u AMSS – dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu. Cena je 1.500 dinara i rok važenja godinu dana.

Od pristupanja Srbije 2011. Savetu biroa zelene karte sa 32 nacionalna biroa osiguravača zemalja evropskog privrednog prostora, našim vozačima više nije neophodno posedovanje takozvane zelene karte osiguranja za Austriju, Bugarsku, Belgiju, Češku, Kipar, Nemačku, Dansku, Španiju, Estoniju, Francusku, Finsku, Veliku Britaniju, Grčku, Mađarsku, Italiju, Irsku, Luksemburg, Litvaniju, Letoniju, Maltu, Holandiju, Portugaliju, Poljsku, Rumuniju, Švedsku, Slovačku, Sloveniju, Hrvatsku, Švajcarsku, Andoru, Norvešku i Island.

“Zeleni karton” nije neophodan ni za putovanje u Crnu Goru.

Zemlje koje zahtevaju da imate “zeleni karton” su Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis i Maroko.

Zelenu kartu izdaje osiguravajuće društvo kod kojeg je zaključeno obavezno osiguranje od auto-odgovornosti, i važi do isteka premije obaveznog osiguranja.

PRODUŽENA SAOBRAĆAJNA

Vozači koji su, shodno propisu koji je stupio na snagu 1. januara ove godine, produžili važnost saobraćajne dozvole za dve godine (sa sedam na devet) moraju kod sebe da imaju, prilikom putovanja u inostranstvo, i potvrdu o produženju saobraćajne dozvole, koju izdaje MUP.

Ova dozvola je napisana na srpskom i engleskom jeziku.

KOMENTARIŠI