TS „Rudnik 4“ dobija napajanje i priključak sa izvorom električne energije.

Izgradnja građevinskog dela trafostanice „Rudnik 4“ završena je u junu, a u toku je izgradnja priključka, odnosno proširenje i rekonstrukcija razvodnog 110 kV postrojenja u Termoelektrani „Kostolac B“, koje je u vlasništvu „Elektromreže Srbije“. Sada se radi na izgradnji vazdušnog priključnog voda u dužini od 600 metara, koji prolazi kroz krug TE „Kostolac B“ do razvodnog postrojenja 110 kV u ovoj termoelektrani. Realizacijom ovog posla stvoriće se uslovi za rad novoizgrađene trafostanice. Prema dinamici, svi poslovi treba da se završe u septembru, za kada se planira i puštanje elektro postrojenja u rad.− Ovo je veoma komplikovan zahvat, jer vod napona 110 kV mora da se provuče ispod vodova 400 kV postojećih blokova B1 i B2 u TE „Kostolac B“ − rekao je Aleksandar Zlatković, projekt-menadžer za izgradnju trafo postrojenja.

Proširenje i rekonstrukciju RP 110 kV u TE „Kostolac B“ u vlasništvu EMS-a zajednički rade „ET – Južna Bačka“ i „Elektroistok izgradnja“. Projektovanje, nabavku opreme i radove za vazdušni priključni vod izvode zajedno „Elektroistok izgradnja“ i „Elmod Inženjering“.− Reč je o trafostanici snage 32 MVA (2×16 MVA), napona 110/6 kV. Snabdevaće električnom energijom rudarsku mehanizaciju i opremu, koja će da radi u zapadnom delu ugljenog ležišta PK „Drmno“ – rekao je Zlatković.

KOMENTARIŠI