Raste interesovanje građevinske industrije za proizvode iz Kostolca: Gips, pepeo i šljaka...

Raste interesovanje građevinske industrije za proizvode iz Kostolca: Gips, pepeo i šljaka našli kupce

Isporuka pepela, Foto: Energija Kostolac

Očekuje se da potražnja bude znatno veća kada se stave u funkciju pristanište u Kostolcu i železnička pruga od TE „Kostolac B“ do stanice Stig.

Veliki proizvođači građevinskih sirovina zaključili su prve ugovore sa EPS-om o kupovini gipsa i pepela iz Kostolca, što je značajan pomak u iskorišćenju ovih materijala u primenjenoj industriji. Očekuje se da potražnja bude znatno veća kada se stave u funkciju pristanište u Kostolcu i železnička pruga od TE „Kostolac B“ do stanice Stig. Za sada se materijal isporučuje isključivo kamionskim prevozom, a građevinari očekuju jeftiniji način transporta.

Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova koristi metodu vlažnog krečnjaka, na osnovu koje se krečnjačka suspezija u apsorberima raspršuje i dovodi u kontakt sa dimnim gasovima, gde se procesom apsorpcije uklanja SO2 iz dimnog gasa, a kao rezultat reakcije se formira gips, koji se otprema na deponiju gipsa ili se isporučuje na tržište kao odlična sirovina za građevinarstvo. Ovo postrojenje proizvodiće oko 450.000 tona gipsa godišnje i već je ugovorena određena isporuka.

Interesovanje za kupovinu gipsa na tržištu postoji i stalno se povećava broj firmi koje se bave proizvodnjom građevinskog materijala, po ugledu na cementare „Lafarž“, „Kosjerić“, „Popovac“ i „Konel“. Prošle i ove godine oni su se izjasnili o potrebama za 180.000 tona, a ugovori su potpisani za 125.000 tona gipsa.

Foto: Energija Kostolac

Sam gips je nusprodukt sistema za odsumporavanje dimnih gasova, prvog u Srbiji koji je u funkciji. U projektovanim uslovima emisija SO2 ne prelazi 200 mg/m3, čime se ispunjavaju ekološki kriterijumi EU u pogledu emisije dimnih gasova. Na drugoj strani, dobija se veoma kvalitetan gips kao sirovina za građevinsku industriju i putnu privredu. Za sada se gips odlaže na moderno izgrađenoj deponiji, koja je u sastavu celokupnog sistema odsumporavanja.

Cementare su pokazale potrebu za 35.000 tona pepela, a realizovana je prodaja gotovo 9.000 tona u ovoj godini. U 2020. isporučeno je kupcima 26.467 tona pepela i 8.000 tona gipsa.

Zamena za šljunak

Postoje ogromne mogućnosti da putna privreda počne sa korišćenjem šljake, ali i gipsa za izradu podloge puteva umesto izuzetno skupog šljunka, kao što je to slučaj u svim zemljama članicama Evropske unije. To bi olakšalo i poslove na deponovanju pepela i šljake.

KOMENTARIŠI