Rekultivacija i održavanje šumske jedinice „Kostolac“: Novi zasadi tokom jeseni

Rekultivacija i održavanje šumske jedinice „Kostolac“: Novi zasadi tokom jeseni

U toku su pripremni radovi za pošumljavanje većih površina po osnovu gazdovanja šumskom gazdinskom jedinicom kopova „Kostolac“.

Kako nam je rekao Velimir Damnjanović, samostalni inženjer biološke rekultivacije u ogranku „TE-KO Kostolac“, plan je da se na starim rekultivisanim prostorima na površini od osam hektara obnove zasadi sadnjom 17.600 komada sibirskog bresta.

Velimir Damnjanović, Foto: Energija Kostolac

Na prostoru od 0,36 hektara, na spoljašnjem odlagalištu polja „Klenovnik“, planirana je sanitarna seča stabala crnog bora koji je izgoreo u požaru. Nakon seče stabala i pripreme terena na tom prostoru biće posađeno novih 850 sadnica crnog bora, koji će biti star dve godine. Urađena je kompletna dokumentacija i po odobrenju nadležnih počinje izvođenje radova.

Na odeljenju broj 10 na površini od 1,1 hektara, na spoljnom odlagalištu nekadašnjeg kopa „Kostolac“, posečena su stabla topole koja su dostigla punu vegetativnu zrelost i na istoj lokaciji posađeno je 665 novih stabala topole.

Priprema za biološku sadnju, Foto: Energija Kostolac

Plan biološke rekultivacije na unutrašnjem odlagalištu kopa „Drmno“ realizovan je tokom prolećnog perioda sadnje biološkog materijala. Na kosinama treće etaže unutrašnjeg odlagališta PK „Drmno“ rekultivisana je površina od 20 hektara, na kojoj je posađeno 22.000 sadnica bagrema koje dobro napreduju.

Tokom godine radilo se na održavanju i čuvanju rekultivisanih površina, voćnjaka i zasada paulovnije.

KOMENTARIŠI