Foto: Energija Kostolac

Ovogodišnja remonta sezona u TE „Kostolac A“ počela je krajem maja i trajaće do polovine jula.

Prvi je u godišnje osvežavanje ušao blok A2, snage 210 MW. Stao je sa radom 29. maja i biće u remontu do 26. juna, za kada se planira kretanje termopostrojenja.

Na većem bloku radi se standardni remont i otklanjaju sve neispravnosti koje nisu mogle da se otklone u zastoju bloka tokom godine, a bitno utiču na pouzdanost pogona i rad postrojenja u projektovanom režimu. Planirano je da se urade remonti turbogeneratorskog i kotlovskog postrojenja i dopreme uglja.

Foto: Energija Kostolac

Remont bloka A1 počeo je 10. juna i trajaće do 14. jula, kada je planirana njegova sinhronizacija na elektroenergetsku mrežu. Predviđeno je da se i na ovom bloku remontuje turbogeneratorsko i kotlovsko postrojenje, kao i doprema uglja. Standardnim remontom biće obuhvaćeni i elektropostrojenje i merno-regulaciona oprema.

KOMENTARIŠI