TE Kostolac B, Foto: Urban City / B.P.

Planirano je da standardni remonti počnu 3. juna i da traju do 17. jula.

U toku je izgradnja rezervoara za amonijačnu vodu sa pripadajućom opremom, što je drugi deo projekta implementacije sekundarnih mera za smanjenje emisije azotnih oksida na bloku B2 – kaže Nenad Pitić, glavni inženjer Sektora održavanja u TE „Kostolac B“.

On dodaje da je pokrenuta javna nabavka za projektovanje sistema za implementaciju sekundarnih mera za smanjenje emisije azotnih jedinjenja i na bloku B1, a planirano je da se taj posao obavi tokom kapitalnog remonta bloka B1, 2024. godine. Osim aktivnosti na polju zaštite životne sredine, koje se preduzimaju u skladu sa imperativom da se proizvodnja električne energije odvija uz poštovanje ekoloških zahteva, koji se stalno pooštravaju, Pitić najavljuje i poslove vezane za održavanje.

− Remontna sezona ove godine u Termoelektrani „Kostolac B“ počinje 3. juna na bloku B2 i planski zastoj bloka trajaće 30 dana. Počev od 13. juna, u remontu će biti i blok B1. Planirano je da 17. jula oba bloka budu sinhronizovana na energetsku mrežu – najavljuje Pitić.

Remonti blokova u ovoj godini uglavnom su standardni i uključuju zamenu opreme ili popravku opreme i delova koji su oštećeni tokom eksploatacije između dva remonta. Ove godine obavljene su detaljnije analize stanja na svim delovima blokova u TE „Kostolac B“, naročito na mestima cevnog sistema gde je dolazilo do abrazije, visokih temperatura i nagomilavanja šljake u levku kotla. Pitić kaže da je za pripremanje i realizaciju javnih nabavki potrebna izuzetno efikasna organizacija i sinhronizacija zaposlenih. − Da bi se sve ono što je planirano i realizovalo kako je predviđeno, neophodna je detaljna priprema koja obuhvata više segmenata počev od pokretanja javne nabavke. Svakodnevna komunikacija sa kolegama iz komercijalnog sektora je nužna. Ima mnogo pojedinosti koje moraju da se uvrste u dokumentaciju javnih nabavki, s obzirom na tehničku složenost blokova B1 i B2, kao i pripadajućih postrojenja – kaže Pitić.

On dodaje da se oprema stalno modernizuje, što kasnije uslovljava i promene na svim drugim poljima u Sektoru održavanja. Održavanje iziskuje timski rad svih aktera na terenu, od inženjera do rukovodstva termoelektrane. − Zajednički zadatak svih nas je priprema i realizacija tekućeg i remontnog održavanja, da bi mogli da ostvarimo naš osnovni i primarni cilj, a to je stabilna proizvodnja električne energije – rekao je Pitić.

KOMENTARIŠI