Remonti u termosektoru „TE-KO Kostolac“: Leto u znaku sveobuhvatnog sređivanja

Remonti u termosektoru „TE-KO Kostolac“: Leto u znaku sveobuhvatnog sređivanja

Veći deo javnih nabavki za remont pokrenut još prošle godine, što je omogućilo planiranje na trogodišnjem nivou.

Termoelektrana „Kostolac A“ tokom leta je u remontu da bi se sva njena postrojenja pripremila za pouzdanu proizvodnju u drugoj polovini godine.

Javne nabavke za remont pokrenute su prošle godine, tako da je omogućeno planiranje na trogodišnjem nivou. Remont bloka A1 radi se u periodu od 25. juna do 23. jula i traje 29 kalendarskih dana.

− Reč je o remontu standardnog tipa. Predviđeni su revizija turbogeneratorskog postrojenja i mašinskog dela generatora, remont pumpe, armature, pomoćnih uređaja, cevnog sistema kotlova i kotlovskih uređaja. Biće urađen i remont termičke izolacije i ozida, kao i visokonaponskih i niskonaponskih uređaja, mernoregulacione opreme i upravljačkog sistema i uređaja dopreme uglja prema bloku A1 – rekao je Branko Cvejić, glavni inženjer sektora održavanja TE „Kostolac A“.

Remont bloka A2 radi se u periodu od 4. jula do početka avgusta. Kao i remont bloka A1, remont bloka A2 će ove godine trajati 29 kalendarskih dana. Radi se remont standardnog tipa.

− Ovogodišnji remont bloka A2 obuhvata reviziju turbogeneratorskog postrojenja i mašinskog dela generatora. Biće urađen i remont pumpi, armature, pomoćnih uređaja, cevnog sistema kotlova sa zamenom određenih pozicija, kotlovskih uređaja, termičke izolacije i ozida, kao i remont dimnjaka. Osim toga, uradićemo i remont visokonaponskih uređaja i elektromotora, niskonaponskih uređaja, zatim remont mernoregulacione opreme i upravljačkog sistema i remont uređaja dopreme uglja prijemnog dela i dela prema bloku A2 − istakao je Cvejić.

Na remontu turbine, pumpi, armature i pomoćnim uređajima angažovan je „Feromont“, koji će sa „Mont-R“ remontovati i cevni sistem. Na ispitivanju cevnog sistema angažovan je „Kontrol Inspekt“, a na remontu ložnog uređaja i gasovazdušnog trakta kotla angažovani su: „Balkan“, „PDV inženjering“ i „PRIM“.

Termičku izolaciju remontovaće „PDV Inženjering, a ozid „Pord“.

Institut „Nikola Tesla“ obaviće ispitivanja elektroopreme, a za remont elektromotora visokog napona i niskog napona angažovani su „PRIM“ i „Elektroremont“.

Na sušenju izolacionog sistema blok-trafoa bloka A2 angažovan je „Elektroistok Izgradnja“. Na remontu frekventnih regulatora angažovan je „Elmont inženjerin“, a za upravljački sistem Institut „Mihajlo Pupin“, dok su „Ivdam“ i „RMS“ zaduženi za remont mehaničkih veličina.

Detaljno

U okviru remontnih radova na bloku A2, poslove čišćenje pepelovoda radi „Modekol“, a za sanaciju dimnjaka angažovani su „Jastrebac dimnjaci“. Na remontu odšljakivača angažovana je „Goša“, a na remontu dopreme uglja „PRIM“. Sanaciju koloseka bagera dopreme uglja radi „Geomont“. Na remontu hidraulike na bagerima dopreme uglja angažovan je „PTT inženjering“.

KOMENTARIŠI