U remontu bloka B1 učestvovalo je više od 20 firmi izvođača radova.

Remont bloka B1 počeo je 16. maja, a završio se 14. juna, posle čega je ovaj termokapacitet sinhronizovan na elektroenergetsku mrežu „Elektroprivrede Srbije“. Realizacija plana remonta zahtevala je veliko angažovanje svih zaposlenih u TE „Kostolac B“:

– Sektor održavanja TE „Kostolac B“ angažovan je u remontima B1 i B2 sa svim raspoloživim resursima. Svaka služba u okviru Sektora održavanja angažovana je na aktivnostima u okviru svojih nadležnosti uz međusobnu koordinaciju sa drugim službama Sektora održavanja kako bi se sve uskladilo i sinhronizovalo. Veoma je bitna i saradnja između Sektora održavanja i Sektora proizvodnje u toku izvođenja remontnih aktivnosti. Ocenio bih saradnju sa kolegama u toku remonta kao dobru i konstruktivnu – rekao je dr Dalibor Stević, glavni inženjer Sektora održavanja u TE „Kostolac B“.

dr Dalibor Stević, Foto: Energija Kostolac

U remontu bloka B1 učestvovalo je više od 20 firmi izvođača radova. Ove firme su angažovane po pojedinačnim ugovorima i obavljaju radove koji su u nadležnosti različitih službi u Sektoru održavanja. Ugovorene remontne aktivnosti realizuju se i koordiniraju između izvođača radova i službi Sektora održavanja. Na turbogeneratorskom postrojenju bloka B1 urađen je pregled ležajeva i ventilskih komora turbine, remont napojnih pumpi, pumpi rashladne vode i pumpi tehničke vode. Realizovane su i revizije pumpi regulacionog ulja turbine i pomoćne uljne pumpe turbine, kao i zamena dela cevi na kondenzatoru, kao i revizije sistema za čišćenje kondenzatorskih cevi „Taprogge“ i armature visokog, srednjeg i niskog pritiska, kao i baždarenje ventila sigurnosti i remont postrojenja za hemijsku pripremu vode i kompresora instrumentalnog i tehničkog vazduha.

Na kotlovskom postrojenju bloka B1 urađen je remont cevnog sistema kotla i sistema oslanjanja, kao i ispitivanja bez razaranja na cevnom sistemu kotla i cevovodima visokog pritiska i termoizolaterski radovi. Urađen je i remont mlinova, kanala aerosmeše, REC kanala, linije transporta uglja, regenerativnog zagrejača vazduha, gasno-vazdušnog trakta i zamena kompenzatora u kanalu dimnog gasa. Obaveljen je remont ozida, ventilatora svežeg vazduha, ventilatora dimnog gasa i ventilatora hladnog dimnog gasa, kao i remont sistema odšljakivanja, mašinskog dela elektrofiltera i sistema za transport pepela i šljake.
Na elektroenergetskom delu bloka urađen je remont transformatora, visokonaponskih elektromotora, niskonaponskog razvoda i instalacija, kao i remonti električnih zaštita, razvoda sigurnosnog napona i remont elektrofiltera.

Na opremi merenja i regulacije urađen je remont merne opreme u polju, opreme za specijalna merenja, elektromotornih pogona, hidrauličkih pogona, remont pneumatskih pogona i remont sistema za analizu gasova na izlazu iz kotla.

Na postrojenjima za upravljanje, računare i signalizaciju remontovan je upravljački sistem, sistem za zaptivanje regenerativnog zagrejača vazduha, kao i podešavanje ventila i klapni. Od građevinskog održavanja urađena je sanacija dimnjaka i sanacija drenažnog cevovoda u bazenu tehničke vode.

Izvođači

U ovom poslu učestvovali su „Feromont inženjering“, TE „Kosovo Obilić“, „ICI“ iz Zemuna i „MIS sistem“ iz Čeneja, „Kontrol inspekt“ iz Beograda, „PRIM Kostol“, „IMP Automatika“ iz Beograda, Institut „Nikola Tesla“, „Melpo“, „Elektroremont“ iz Subotice, „Termooprema“ iz Beograda, „Informatika“, „BraumSystems“, „RMS“, „Simens“, „Petroprocess“ iz Novog Sada, „MERIS“, „MHS Tim“ iz Čačak, „Pro TENT“ sa podizvođačima „DM Weldingindustry“ i „LM Metalmont“ iz Obrenovca, „Dimničar“ iz Beograda sa podizvođačem „Jastrebac dimnjaci“ iz Smedereva), „Messer“, „Apavevertech“, „Termopord“’, „PDV Inženjering“ iz Valjeva Popučke, „Goša Montaža“ iz Velike Plane.

KOMENTARIŠI