Rešenje za isušivanje odlagališta – Moderna drenaža na kopu „Drmno“

Rešenje za isušivanje odlagališta – Moderna drenaža na kopu „Drmno“

Drenažni sistem se sastoji iz vertikalnih drenova ispunjenih šlјunkom, a od objekata horizontalne drenaže izgradiće se drenažni kolektor, drenažni kanal i drenažni tepih. Ukupna vrednost ugovora iznosi 300 miliona dinara.

Prvi put u Srbiji i regionu u rudarstvu biće primenjen sistem drenaže po metodi koja se do sada koristila samo u građevinarstvu za stabilizovanje terena. Na površinskom kopu „Drmno“ u toku je izgradnja drenažnog sistema za preventivno isušivanje dela unutrašnjeg odlagališta.

– Reč je o stabilizaciji unutrašnjeg odlagališta kopa „Drmno“ u funkciji sigurnog odlaganja otkrivke metodom preopterećenja sa ugradnjom vertikalnih cilindričnih drenova od kompozitnog materijala. Ukupna vrednost ugovora iznosi 300 miliona dinara – rekao je Dragoslav Slavković, upravnik Sektora proizvodnje, koji i nadzire izvođenje radova.Projekat sanacije dela unutrasnjeg odlagalista-03-Drenazni sistem na tri hektara

Posle elementarnih nepogoda iz 2014. godine, kada je deo kopa „Drmno“ bio poplavlјen, i sanacije svih posledica, uočena je određena nestabilnost na delu unutrašnjeg odlagališta. Usledila su snimanja, ispitivanja i zaklјučeno je da u samom odlagalištu i na padini postoji određena količina vode koja izaziva nestabilnost tla.

Nakon sprovođenja kompletne procedure i svih postupaka na osnovu kojih su dobijeni potrebni podaci o tome kakva je situacija ispod površine tla na delu unutrašnjeg odlagališta, Rudarski institut iz Beograda napravio je projektnu dokumentaciju i omogućen je početak radova.Projekat sanacije dela unutrasnjeg odlagalista-02-Vladan Canovic

– Ovakva vrsta projekta prvi put se realizuje u oblasti rudarstva na našim prostorima, a možda i šire. Reč je o jednom pionirskom, ozbilјnom i tehnički zahtevnom projektu, zbog čega smo preventivno krenuli u realizaciju projekta isušivanja dela unutrašnjeg odlagališta da bi se dugoročno obezbedila stabilnost – istakao je Slavković.

Radovi se odvijaju na prostoru dimenzija 100 sa 300 metara. Prvo je skinut sloj materijala deblјine jednog metra, a nakon toga su počele aktivnosti na bušenju i postavlјanju drenova.

– Drenažni sistem se sastoji iz vertikalnih drenova ispunjenih šlјunkom, a od objekata horizontalne drenaže izgradiće se drenažni kolektor, drenažni kanal i drenažni tepih, koji čini sistem drenažnih kanala oko i unutar objekta i glavnog drenažnog kolektora. Projekat se prvi put implementira u rudarstvu, ali ova metoda se primenjuje u građevinarstvu za fundiranje i stabilizaciju nestabilnih terena, koji su predviđeni za izgradnju, recimo, železničke pruge, aerodroma, auto-puta… Na prostoru od tri hektara planirano je da se izgradi 700 bušotina, ukupne dužine 7.700 metara. Prosečna dubina bušotina kreće se od 10 do 12 metara – rekao je Vladan Čanović, odgovorni projektant, inženjer hidrogeologije.Projekat sanacije dela unutrasnjeg odlagalista-01-Dragoslav Slavkovic

Radi se na najnižem delu unutrašnjeg odlagališta, na kojem je bilo najviše mulјa i vode u poplavama iz 2014. godine i na kojem je bio lociran glavni vodosabirnik.

– U ovom delu odlagališta odnos odložene jalovine i one koja treba da bude odložena je jedan prema dva i više. Sistem funkcioniše po metodi preopterećenja. Po završetku radova na izgradnji drenažnog sistema, na ovom prostoru odlagaće se nove količine jalovine. Nova odložena jalovina pritiskaće tlo pod drenažnim sistemom. Voda će pod pritiskom ulaziti u vertikalne i horizontalne drenažne objekte i dalјe će kanalima i adekvatnim pumpama biti ispumpavana iz kontura kopa – objasnio je Čanović kako će funkcionisati sistem drenaže.

Kontrola

Prvi efekti novog sistema drenaže na „Drmnu“ biće vidlјivi tek kada se preko izgrađenog drenažnog sistema bude odlagala jalovina. Zato je planirano i uspostavlјanje sistema nadzora kojim će se pratiti funkcionisanje drenažnog sistema, dinamika isušivanja terena i ukupni efekti. Radove na realizaciji projekta izvode „Autotransport“ iz Kostolca i „Novkol“ iz Beograda, a svi poslovi treba da se završe tokom juna.

KOMENTARIŠI