RFZO: Automatsko produženje bolovanja i recepata

RFZO: Automatsko produženje bolovanja i recepata

Foto: Pixabay // ilustracija

Osiguranicima koji se nalaze na bolovanju, koje je utvrdila lekarska komisija i osiguranicima upućenim od strane izabranog lekara na lekarsku komisiju za produženje bolovanja, biće automatski produženo bolovanje za 30 dana bez izlaska na lekarsku komisiju, saopštio je Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Takođe, važenje E-recepta automatski je produženo sa šest na devet meseci. Time će građani moći da nesmetano preuzimaju lekove u apotekama, bez odlaska kod izabranog lekara zbog obnavljanja terapije.

Osiguranim licima kojima su za 2019. godinu bili izdati Obrasci UP-2, za oslobađanje od plaćanja participacije, isti će važiti i dalje.

Republički fond za zdravstveno osiguranje uputio je takođe svim zdravstvenim ustanovama dopis u kojem se navodi da je u slučaju javljanja građanina kod koga postoje indicije da je zaraženo koronavirusom, zdravstvena ustanova odnosno zdravstveni radnik zaposlen u toj ustanovi dužan da građanina primi na pregled i pruži mu potrebnu zdravstvenu zaštitu, odmah, bez odlaganja.

“Napominjemo da pružanje zdravstvenih usluga na koje se odnosi gore navedeno, ne sme biti uslovljeno overenom karticom zdravstvenog osiguranja niti posedovanjem overenog specijalističkog uputa”, navodi se u saopštenju.

Republički fond za zdravstveno osiguranje preporučuje osiguranim licima da se telefonom obaveste o mogućnosti ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja bez dolaska u filijalu ili ispostavu Republičkog fonda, putem Kontakt centra na telefone: 0700/333-443 011/7350-900.

KOMENTARIŠI