Rudarski sektor ogranka „TE-KO Kostolac“: Veće obaveze pred rudarima

Rudarski sektor ogranka „TE-KO Kostolac“: Veće obaveze pred rudarima

Foto: Energija Kostolac

Plan proizvodnje otkrivke od 45.200.000 kubika jalovine ostvaren je pre kraja godine. Proizvodnja uglja je na nivou od 98 odsto u odnosu na plan. U 2021. godini pred rudarima je obaveza da otkopaju 46.500.000 kubika jalovine i 9.350.000 tona uglja.

U prošloj godini rudari Površinskog kopa „Drmno“ uložili su mnogo rada i truda kako bi ostvarili postavljene proizvodne ciljeve. Plan proizvodnje otkrivke od 45.200.000 kubika jalovine ostvaren je pre isteka godine. Proizvodnja uglja je za dva procenta manja od plana. Ali, s druge strane, u potpunosti je ostvaren plan isporučene toplotne vrednosti uglja termoenergetskim kapacitetima instalisanim u Kostolcu zahvaljući visokoj prosečnoj kalorijskoj vrednosti uglja. Zaključuje se da je zahvaljujući kvalitetnom uglju obezbeđen stabilan rad elektrana.

Foto: Energija Kostolac

Ispunjene su obaveze i u pogledu obezbeđivanja planiranih količina uglja za potrebe rada termokapaciteta u Svilajncu i Obrenovcu od gotovo 1,3 miliona tona sitnog uglja. Ostvaren je i plan izdvajanja komadnog uglja za široku i industrijsku proizvodnju.

Tokom godine, kako nam je rečeno u rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“, realizovani su i vredni investicioni projekti. U funkciji je nova trafostanica „Rudnik 4“, privode se kraju radovi na izgradnju LC-17 linije bunara. Nastavljeni su radovi na izgradnji zapadnog gravitacionog cevovoda. Montiran je i postavljen novi uređaj (F-traka) kojom su stvoreni uslovi za iskopavanje uglja iz drugog ugljenog sloja u zoni rada petog BTO sistema. Završeni su radovi na asfaltiranju stacionarnih puteva sa istočne i zapadne granice kopa u ukupnoj dužini oko 2,7 kilometara. Osvežen je vozni park pomoćne mehanizacije novim radnim mašinama i vozilima za prevoz radnika.

U rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“ ističu da u prošloj godini zbog pandemije nisu realizovani poslovi nabavke vitalnih delova za osnovnu rudarsku mehanizaciju, koji su u funkciji podizanja njihove pogonske ispravnosti u cilju obezbeđivanja uslova za kontinuiranu i predvidivu proizvodnju. Ovako bi u najkraćem glasio osvrt na ostvarene rezultate u 2020. godini u rudarskom sektoru.

Veselin Bulatović, Foto: Energija Kostolac

– Planom proizvodnje predviđeno je da se otkopa 46.500.000 kubnih metara jalovine i 9.350.000 tona uglja. Proizvodni planovi se povećavaju i zato prioritetno u ovoj godini treba da se nađu rešenja za nabavku vitalne opreme za osnovnu rudarsku mehanizaciju koja je angažovana na otkrivanju uglja – rekao je Veselin Bulatović, direktor za proizvodnju uglja u ogranku „TE-KO Kostolac“ o očekivanjima rudara u 2021. godini.

Poznato je, kako objašnjava Bulatović, da na svim bagerima „SRs 2000“ postoji problem sa ležajevima okreta gornje gradnje, a novi još nisu nabavljeni. Neophodno je da se realizuju i javne nabavke iz prošle godine, koje se nalaze u Upravi za javne nabavke, zbog žalbi ponuđača, a odnose se na kupovinu reduktora i guseničnih članaka.

– Reduktori su nam neophodni za povećanje pogonske ispravnosti veznog transportnog sistema kojim se ugalj iz drobilane transportuje prema termoelektrani „Kostolac A“ u Kostolcu. Na ovom sistemu u radu su reduktori iz sedamdesetih godina prošlog veka i nemoguće ih je više održavati, jer za njih nema rezervnih delova. Nove reduktore treba da ugradimo i na zbirnim transporterima 1800, koji rade u sklopu drugog i trećeg jalovinskog sistema na kopu „ Drmno“. Važno je i da se obezbede i novi kvalitetni gusenični članci za mašine sa kojima smo u deficitu – rekao je Bulatović. – Pored preuzetih obaveza iz prošle godine, za 2021. planirana su sredstva za izgradnju još jedne linije za dubinsko predodvodnjavanje kopa, eksproprijaciju, arheološke radove, tehničku i biološku rekultivaciju – kaže Bulatović.

Foto: Energija Kostolac

U ovoj godini, prema njegovim rečima, biće nastavljeni radovi na stvaranju preduslova za realizaciju ideje izgradnje novog kontejnerskog naselja na zapadnoj granici kopa, do koga će se dolaziti asfaltnim putem. Izgradnja kontejnerskog naselja Zapad realna je potreba s obzirom na činjenicu da se iz godine u godinu kop razvija i širi. Ovu konstataciju potvrđuje i podatak da rastojanje između bagera i odlagača na šestom BTO sistemu iznosi 11 kilometara. Zato je neophodno da se obezbede uslovi da zaposleni budu smešteni bliže radnim i odlagališnim etažama.

Bulatović ističe da kop „Drmno“ nije dograđen u potpunosti za proizvodnju od 12 miliona tona uglja godišnje.

– Nedostaje još oko 20 miliona evra za nabavku neophodne opreme za otkopavanje uglja – ističe on. – Reč je o opremi za drugu etažnu traku, samohodnom transporteru (bandvagenu). Ako se ova oprema ne ugovori 2021, bojim se da kop neće imati spremne kapacitete kojima može odgovoriti novim proizvodnim zahtevima po završetku bloka B3. Za proizvodnju od 12 miliona tona uglja godišnje uporedo treba da se otkopa i 56 miliona kubika jalovine. Ovakav nivo proizvodnje zahteva pouzdanu osnovnu rudarsku mehanizaciju i opremu, suvu radnu sredinu, adekvatan broj mašina i vozila pomoćne mehanizacije, neophodan broj radnika.

Foto: Energija Kostolac

Ubrzanje

Mnogo toga je realizovano u prethodnom periodu, deo poslova je u fazi realizacije, neki će biti urađeni tokom ove i naredne godine. Neophodno je da se realizacija poslova ubrza, jer vreme u ovoj situaciji predstavlja bitan faktor u pogledu obezbeđivanja svih potrebnih uslova za proizvodnju od 12 miliona tona uglja godišnje.

KOMENTARIŠI