Ruši se deo KPZ za žene u Požarevcu, na istom mestu nov...

Ruši se deo KPZ za žene u Požarevcu, na istom mestu nov objekat

Foto: Urban City / B.P. / arhiva

Glavni smeštajni objekat u Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu biće srušen i na tom mestu izgrađen novi, vidi se iz objavljenje javne nabavke koju je raspisala ova institucija.

Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu oglasio je tender za “izvođenje radova na rušenju postojećeg glavnog smeštajnog objekta i na istom mestu izgradnju novog objekta za smeštaj”.

Vrednost radova je procenjena na 494,2 miliona dinara (oko 4,2 miliona evra), a trajanje ugovora je tri godine, vidi se iz oglasa.

Centralni objekat se sastoji od podruma, prizemlja i dva sprata, a bočna krila imaju prizemlje i dva sprata, piše u tehničkoj dokumentaciji gde se navodi i da je bruto razvijena građevinska površina objekta preko pet hiljada kvadrata.

U tehničkoj specifikaciji su nabrojane obaveze ponuđača. Između ostalog, da odredi odgovornog izvođača radova, definiše tehnologiju izvršenja posla, obeleži gradilište i obezbedi video nadzor nad gradilištem. Takođe, izabrana firma treba da nabavi, transportuje i instalira svu potrebnu opremu i materijal, kao i da izvodi i održava radove prema ugovorenoj i tehničkoj dokumentaciji i omogići stalni nadzor nad radovima.

Od potencijalnih ponuđača se zahteva da su u prethodnih pet godina realizovali ugovore na izgradnji, dogradnji ili rekonstrukciji objekata javne namene u ukupnoj vrednosti minimum 1,25 milijarde dinara bez PDV-a, od čega na minimum jednom objektu javne namene bruto razvijene građevinske površine minimum 5200 metara kvadratnih.

Ponuđač mora da bude autorizovan od strane proizvođača softvera za integraciju sistema video nadzora i ostalih sistema u postojeći centralni sistem upravljanja Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i takođe da bude autorizovan od strane proizvođača ponuđene opreme za zaštitu od požara (centralni uređaj i detektor) za prodaju, instaliranje, održavanje i servisiranje.

Od mašina i opreme, treba da raspolaže sa tri kamiona kipera nosivosti minimum 10 tona, tri vozila za prevoz radnika i opreme, sa najmanje pet mesta za sedenje i minimalne nosivnosti 1,5 tona, najmanje 3000 metara kvadratnih skele.

Rok za podnošenje ponuda je 17. maj. 

KOMENTARIŠI