Ružić: Usaglašene mere za borbu protiv nasilja u školama

Ružić: Usaglašene mere za borbu protiv nasilja u školama

Foto: Urban City / I.P.

Radna grupa za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete usaglasila je danas ključne mere i aktivnosti koje je potrebno preduzeti u narednom periodu kako bi se unapredio sistem za reagovanje na nasilje, izjavio je ministar prosvete Branko Ružić.

Branko Ružić je naveo da su među predloženim merama brojčano ocenjivanje vladanja od 5. do 8. razreda osnovne škole, kao i odlaganje ispisivanja učenika iz srednje škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, do njegovog okončanja, saopšitlo je resorno ministarstvo.

Školama će biti preporučeno da propišu Opštim aktom škole mere za upotrebu mobilnih telefona tokom nastave, a među merama su povećanje broja pedagoga i psihologa u osnovnim školama, povećanje iznosa naknade za rad odeljenskih starešina, kao i donošenje Pravilnika o radu odeljenskih starešina.

Ružić je rekao da su mere pažljivo razmatrane, i naveo da će do 24. decembra biti definisan predlog akata koje je potrebno izmeniti kako bi se navedene mere sprovele.

“Verujem da će mere koje smo usaglasili na današnjem sastanku omogućiti efikasnije reagovanje kada su svi oblici nasilja u pitanju, kao i da će delovati i podsticajno i preventivno i da će dodatno osigurati da učenik i njegova zaštita i podrška budu u fokusu”, ocenio je ministar.

Dodao je da u narednom periodu predstoji izmena zakona i podzakonskih akata, kao i finansijske analize i efekti za neke od mera koje je predložila Radna grupa.

Ministar je naveo da je pre svih mera potrebna pozitivna promena stava prema vaspitnom i preventivnom radu škole, roditelja i svih drugih društvenih faktora.

Predložena je i izmena Pravilnika o obavljanju društveno-korisnog rada, kao i izmena Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi kada dođe do nasilja, posebno u delu koji predviđa da se nasilje prijavljuje i putem platforme “Čuvam te”.

KOMENTARIŠI