Na Površinskom kopu „Drmno“ u novembru su iskopane 838.582 tone uglјa. Od ukupno iskopanih količina, za potrebe rada termokapaciteta instalisanih u Kostolcu isporučeno je oko 93,5 procenata sitnog uglјa.

Za 11 meseci ove godine rada na kopu „Drmno“ iskopano je 7,7 miliona tona uglјa, rekli su u Službi za praćenje i analizu proizvodnje.

U novembru za široku potrošnju izdvojene su i 28.564 tone uglјa, a od početka godine za široku potrošnju 159.248 tona komadnog uglјa.

Sitan ugalј s kopa „Drmno“ odvozi se i za potrebe rada termoelektrane „Morava“ u Svilajncu. Za 11 meseci prevezeno je ukupno 204.509 tona sitnog uglјa.

Rudarskim sistemima za otkrivanje uglјa, prema obrađenim podacima o proizvodnji otkrivke, u novembru je otkopano 2,7 miliona kubnih metara, dok je od početka godine otkopano ukupno 29,93 miliona kubnih metara čvrste mase.

KOMENTARIŠI