PODELI

Domaćini su za studente organizovali tri stručne prezentacije. O površinskoj eksploataciji uglјa na kopu „Drmno“, tehničkim potencijalima i načinu organizovanja proizvodnog procesa, studentima je govorila Jasna Đalović, dilomirani inženjer rudarstva. Vladislav Marinković, diplomirani inženjer hidrogeologije, iz PD „Georad“, upoznao je studente sa metodama odvodnjavanja Površinskog kopa „Drmno“, kao jednim od prvih preduslova za rad osnovne, otkopne rudarske mehanizacije na PK „Drmno“.

Budućim rudarima i geolozima Velimir Damnjanović, diplomirani inženjer agronomije, govorio je i o svim aktivnostima koje se sprovode na kopu „Drmno“ na tehničkoj i biološkoj rekultivaciji zemlјišta.

Nakon obilaska kopa „Drmno“ studenti su posetili i privredno društvo „Georad“, koje je specijalizovano za izradu projekata i izvođenje radova iz oblasti geologije i odvodnjavanja, gde su imali priliku da se upoznaju sa softverskom tehnologijom koja je u primeni i mašinama i alatima za izvođenje geoloških radova.

KOMENTARIŠI