Tehnička škola sa domom učenika “NIKOLA TESLA”, Kostolac – Proslavila dan škole

Tehnička škola sa domom učenika “NIKOLA TESLA”, Kostolac – Proslavila dan škole

Ovaj dan je bio i povod da svi zaslužni saradnici dobiju zahvalnice. među nagrađenima zahvalnice su dobili I Grad Požarevac I gradska opština Kostolac.

Na današnjoj proslavi povodom 15.maja u Kulturno sportskom centru u Kostolcu, svi zaslužni saradnici dobili su zahvalnice. među nagrađenima zahvalnice su dobili I Grad Požarevac I gradska opština Kostolac, nagradjena su I neka kulturno umetnička društva, mnoga preduzeća kao I radnici škole.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Direktor škole dr Goran Nestorović je istakao da škola ima 842 redovna i 429 vanrednih učenika. U njoj radi blizu 80 profesora i stručnih saradnika. Škola je opremljena sa 16 učionica opšte namene, mnogobrojnim kabinetima i laboratorijama, halom za praktičnu nastavu mašinske struke i salom za fizičko vaspitanje.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Škola raspolaže sa 6000 m2, odnosno 1.62 ha površine. Tehnička škola sa domom učenika “Nikola Tesla” u Kostolacu poseduje u zgradi škole kabinete opremljene računarskom tehnikom, odgovarajuće hardverske performanse i softverske podrške u zavisnosti od vrste nastavnih vežbi koje se u njima obavljaju.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

U tehničkoj školi sa domom učenika “Nikola Tesla” u Kostolcu učenici se školuju u sledećim područjima rada:

Elektrotehnika
Mašinstvo i obrada metala
Rudarstvo i geologija

Naša škola redovno prati promene u društvu, obrazovnom sistemu, privrednim kretanjima i na taj način uvek stremi da se prilagodi novim tokovima. Kao takva naša škola je uvek bila privlačna širokom krugu učenika, ali i njihovim roditeljima jer po završenom srednje stručnom školovanju velika je šansa za zaposlenje u već postojećem sistemu privrednog društva, a takođe naši učenici dobijaju i dobro predznanje za dalje usavršavanje na tehničkim fakultetima.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

U svom razvoju škola se transformisala u skladu sa razvojem društva i danas možemo reći da je to savremena stručna škola za obrazovanje mladih od 3, 4, i 5 stepena stručnosti.

U toku svog postojanja Tehnička škola u Kostolcu dala je našoj privredi ogroman stručni kadar koji je omogućio razvoj naše sredine, Grada Požarevca, opštine Kostolac pa i šire.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Gradonačelnik grada Požarevca je rekao da Tehnička škola sa domom učenika “Nikola Tesla” je vodeća škola na području grada Požarevca koja može da posluži i drugim školama kao dobar primer rada u prosvetnom sistemu.

KOMENTARIŠI