Grad Požarevac obaveštava sve zainteresovane da je XLVII Sednica Komisija za planove Grada Požarevca zakazana za 16.09.2020. godine i da će se održati u sali broj 11 Gradske uprave Grada Požarevca, sa početkom u 10 časova.

Za sednicu je predviđen sledeći dnevni red:

  1. Stručna kontrola urbanističkog projekta za dogradnju stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli br. 1334 KO Požarevac, izrađen od strane “NA2 studio” iz Požarevca
  2. Stručna kontrola urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na katastarskoj parceli br.714/1, 714/4, 715/1, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5 i 724/1, sve K.O. Požarevac, na uglu ul. Nemanjine i Nušićeve, u Požarevcu, izrađen od strane „ARHI STUDIO NM“, ul. Stari korzo br. 30, Požarevac
  3. Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Prvomajska“ u Kostolcu
  4. Razno.

KOMENTARIŠI