Sve je usmereno za pripremu kopa za povećanje proizvodnje sa devet na 12 miliona tona godišnje.

Više mehanizacije manje zastoja, Foto: Energija Kostolac

Sektor pomoćne mehanizacije na Površinskom kopu „Drmno“ predstavlja važnu kariku u organizaciji i funkcionisanju proizvodnog procesa površinske eksploatacije uglja. Ovaj sektor sa oko 300 zaposlenih i 150 jedinica lake i teške mehanizacije dobro je funkcionisao tokom zimskog perioda pružajući logističku podršku osnovnoj rudarskoj mehanizaciji na otkopavanju jalovine, iskopavanju uglja, ali i pratećim službama održavanja. To je postignuto, ocenjuju u ovom Sektoru, zahvaljujući dobroj pripremi za zimske uslove rada i održavanju visokog nivoa pogonske spremnosti vozila i teških mašina.

Pomerač traka, Foto: Energija Kostolac

− Na svim našim vozilima provereni su upravljački i kočioni sistemi, kao i motori. To je standardna procedura pred zimski period i danas se to prati i kontroliše. Potvrdilo se i ovoga puta da svaka preventivna vrsta održavanja daje rezultate. Kvarovi se dešavaju u uslovima teške eksploatacije vozila i mašina kakvi su na kopu, ali pomoćna mehanizacija ima svoje mobilne ekipe koje na terenu popravljaju − rekao nam je Stevan Popović, rukovodilac Sektora pomoćne mehanizacije na kopu „Drmno“.

Stevan Popović, Foto: Energija Kostolac

On dodaje da se poslednjih pet godina obnavlja vozni park nabavkom novih mašina i vozila pomoćne mehanizacije.

− Prošle godine nabavljeno više jedinica teške mehanizacije: pet buldožera, jedan rovokopač, dva pomerača traka, dve kombinovane mašine i jedan čistač transportnih traka. Dobili smo i 11 novih kamiona za masovan prevoz radnika. Sada praktično svaki rudarski sistem ima svoje prevozno sredstvo za prevoz radnika. Nabavljena je i dizalica nosivosti 90 tona koja je veoma važna u radu rudarske mehanizacije, kao i niskonoseća prikolica za teret do 50 tona – kaže Popović.

Radionica za tešku mehanizaciju, Foto: Energija Kostolac

Kada je reč o novim vozilima, i za ovu godinu planirana je kupovina više buldožera, specijalizovanih mašina i terenskih vozila. Osim toga, u narednom periodu se očekuje i nabavka dve vatrogasne cisterne.

– Sve ove planirane aktivnosti treba da budu usaglašene i sa prijemom novih radnika koji nam nedostaju jer je potrebno vreme da se oni osposobe za rad. Do sada je napravljen iskorak u tom pravcu i bilo bi dobro nastaviti sa prijemom mladih inženjera, tehničara, vozača, rukovalaca teškom mehanizacijom i održavalaca kako bi bili spremni za ostvarivanje postavljenih ciljeva – smatra on. – Sve je usmereno za  pripremu kopa za povećanje proizvodnje sa devet na 12 miliona tona godišnje i našeg nastojanja da pomoćna mehanizacija bude spremna da odgovori zahtevima proizvodnog procesa nakon izgradnje novog termoenergetskog kapaciteta.

KOMENTARIŠI