Uveden alat upravlјanja resursima, kojim se vide realno stanje računarske opreme na terenu i sistemski softveri.

Sektor za informacione i telekomunikacione usluge ogranka „TE-KO Kostolac“ u 2018. godini stvorio je tehnološke uslove za realizaciju softverskih funkcija u svim delovima ogranka, razuđenim na više od 50 kvadratnih kilometara. Tim povodom, razgovarali smo s Markom Grujićem, rukovodiocem ovog sektora.

− Godina za nama bila je izuzetno uspešna, pa svoje rezultate s ponosom možemo da istaknemo. Završen je optički vod kojim se mrežna infrastruktura na Površinskom kopu „Ćirikovac“ podiže na daleko viši nivo. Ujedno, to je i poslednja lokacija koja nije bila pokrivena optičkim vezama. U delu koji se tiče podrške korisnika, uveden je IT asset menagment, u prevodu upravlјanje resursima, koje nam pomaže da ustanovimo realno stanje računarske opreme na terenu, odnosno sistemskih softvera koje zaposleni koriste u ogranku.

MARKO GRUJIĆ, Foto: Energija Kostolac

Ovakav alat je neophodan za jedan moderan informacioni sistem i pruža apsolutnu kontrolu nad svakodnevnim izazovima. Informacione i komunikacione tehnološke potrebe jednog velikog energetskog subjekta kao što je ogranak „TE-KO Kostolac“ mogu se podeliti na korporativne i tehničke informacione i komunikacione poslove. Zaposleni u Informacionom sistemu isklјučivo su orijentisani na tehnički deo, koji je neophodan kao podrška svim delovima ogranka, kao i u automatizaciji upravlјačkih funkcija klјučnih poslovnih procesa − naglašava Grujić.

Zajedno sa Sektorom za rizike, ovaj sektor je 2018. realizovao i važnu funkciju u preduzeću – monitoring nadzora i dojavnih tehnologija.

− U prošloj godini, Sektor za informacioni sistem preuzeo je održavanje sistema video-nadzora i time je zaokruženo održavanje kompletnog sistema tehničke zaštite, s obzirom na to da je od početka bio nadležan za održavanje sistema evidencije radnog vremena i kontrole pristupa. U 2018. godini mnogo je urađeno na pobolјšanju rada ovog sistema. Veliku pomoć imali smo od kolega iz ogranka RB „Kolubara“, te im ovom prilikom posebno zahvalјujem na velikoj podršci i saradnji − poručuje Grujić.

U prošloj godini zaokružena je i organizacija sektora u skladu sa centralizacijom ove funkcije u EPS-u.

− Postojećom sistematizacijom, koja je izmenjena u maju, informacioni sistem je organizovan kao sektor sa tri službe: Služba za razvoj i održavanje aplikativnog softvera, Služba za održavanje hardvera, sistemskog softvera, računarske mreže i internet servisa, i Služba za telekomunikacije − kaže Grujić.

Zajednički projekti

Osim u svakodnevnim aktivnostima, zaposleni u sektoru učestvuju i daju značajan doprinos zajedničkim projektima na nivou JP EPS, zajedno sa kolegama iz ostalih ogranaka i delova kompanije.

– Reč je o projektima koji bi u bližoj budućnosti trebalo da daju konkretne rezultate, pre svega u delovima bez kojih mi ostali ne bismo mogli ni da postojimo, odnosno u automatizaciji upravlјačkih funkcija proizvodnje uglјa i energije − rekao je Grujić.

KOMENTARIŠI