Seminar o borbi protiv korupcije

Seminar o borbi protiv korupcije

Seminar povodom Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, održan je u Sali Skupštine grada Požarevca uz prisustvo predstavnika nadležnih organa iz svih lokalnih samouprava sa područja Braničevskog upravnog okruga.

-Seminari sa ovakvom tematikom su potrebni jer je korupcija oduvek bila prisutna, ali svi mi trebamo uložiti napore i trud kako bi je smanjili i iskorenili, rekao je u uvodnom delu predsednik Skupštine grada Požarevca Bojan Ilić.

Kako je istakla Zorana Kepnik Hinić, načelnik odeljenja za vođenje registara i posebnih evidencija u okviru Agencije za borbu protiv korupcije, razlog ovog održavanja seminara, jeste upravo izborna godina i tradicija koja se nastavlja i koja se pokazala kao dobra praksa.

-Uvek nakon održanih izbora, obilazimo opštine i gradove i upoznajemo nove funkcionere sa obavezama, odnosno podsećamo stare funkcionere, na obaveze koje imaju šodno zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije. Današnji seminar posvećen je, prvenstveno kontroli imovine i prihoda funkcionera, obavezama koje imaju kako ova lica, tako i organi u kojima funkcioneri obavljaju javne funkcije. To je sa druge strane tema koja govori o sukobu interesa, istakla je Kepnik Hinić.

korupcija_1Teme ovog seminara bile, pored ostalog, bile su: upoznavanje sa pojmom i vrstama sukoba interesa, obaveza funkcionera u oblasti sprečavanja sukova interesa prijavljivanje imovine i prihoda, registar i prijavljivanje imovine funkcionera, vođenje evidencije o poklonima, stupanje i prestanku funkcije, nespojivosti kumulacija funkcije i delatnosti, postupak utvrđivanja povreda odredba zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i podnošenje zahtevaza pokretanje prekršajnih postupaka i krivičnih prijava.

-Grad Požarevac i mi kao nosioci lokalne vlasti, svesni smo svoje odgovornosti javnosti u radu i nadam se da poštujemo sve principe borbe protiv korupcije. Samim tim, trudimo se da našim radom to i pokažemo javnosti. U narednom periodu se očekuje promena kada je u pitanju prijava imovine koja se proširuje i na rođake, odnosno koliko imam informaciju, na roditelje i decu čak iako su maloletna. Na taj način se povećava obim akcije suzbijanje korupcije, istakao je predsednik Skupštine grada Požarevca Bojan Ilić.

Pored predstavnika nadležnih organa iz Grada Požarevca i svih opština sa teritorije Braničevskog upravnog okruga, seminaru prisustvuju Načelnik odeljenja za vođenje registara i posebnih evidencija u okviru Agenciji za borbu protiv korupcije Zorana Kepnik Hinić, samostalni savetnik odeljenja za vođenje registara i posebnih evidencija Stevo Bajić i Jasmina Ćirković viši savetnik u sektoru za rešavanje sukoba interesa.

KOMENTARIŠI