Grad Požarevac je dobio sertifikat za povoljno poslovno okruženje od strane NALED-a i nemačke agencije GIZ.

Gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović je na konferenciji za medije, na kojoj je predsatvio ovaj rezultat, rekao da je sertifikat rezultat velikog truda i rada i da je on od velikog značaja za dalji privredni razvoj Požarevca. Ovim se Požarevac od ostalih lokalnih samouprava ističe kao dobra sredina za investitore zato što ima odgovarajuću infrastrukturu, energente i brzo se dobijaju neophodne dozvole za dalji rad. Grad se dokazao kao dobra destinacija za strane, domaće i lokalne investitore.

„Mi smo stvorili povoljno poslovno okruženje gde na taj način šaljemo signal svim privrednim subjektima, investitorima da ovde mogu u vrlo kratkom vremenskom periodu da formiraju svoje objekte, da postave svoje proizvodne pogone i da krenu sa radom“, navodi Bane Spasović, gradonačelnik Požarevca.

Proces sertifikacije započet je u decembru 2017. godine. Jedan od prvih koraka bio je dolazak evaluacione komisije NALED–a, koja je uradila procenu ispunjenosti kriterijuma za sertifikaciju. Na početku procesa Požarevac je imao samo 30,67% ispunjenih kriterijuma, a proces je završio sa 82%, što je najveći skok od svih lokalnih samouprava za veoma kratko vreme.

Rok za sertifikaciju bio je godinu dana, u toku kojih smo morali da izvršimo značajne izmene, u skladu sa listom kriterijuma koju smo morali da ispunimo. Sertifikat nije trajan, već važi 36 meseci, u toku kojih se radi proces resertifikacije, uz posete nadzornih komisija koje formira NALED, kako bi Grad nastavio sa dobrom praksom koju je uveo. Dobijanjem sertifikata se pored stvaranja uređenog sistema u Gradskoj upravi prilagođenom privredi i olakšavanja i ubrzavanja procesa otvaranja novih firmi u velikoj meri promoviše lokalna samouprava sa svojim potencijalima za investiranje u zemlji i inostranstvu.

Sam proces sertifikacije podrazumeva ispunjavanje niza kriterijuma, osmišljenih tako da Grad njihovim ispunjavanjem postane povoljno poslovno okruženje, sa osmišljenim procedurama i procesima koje pogoduju ekonomskom razvoju. Među najznačajnijim kriterijumima koje je Požarevac morao da ispuni bili su, redovno davanje podsticaja privredi, Program lokalnog ekonomskog razvoja, Plan kapitalnih investicija je prvi put izrađen 2018. godine, Plan infrastrukturnog razvoja, Osnivanje Privrednog saveta, čija je većina pripadnika privatnog sektora i koji se sastaje minimum jednom mesečno. Na sastancima se razmatra o važnim pitanjima za funskcionisanje lokalne samouprave, budžet, mere podsticaja, administrativne i komunalne takse, prostorno-planska dokumentacija, aktivno i sadržajno anketiranje privrednika.

Preko 50 preduzetnika i malih i srednjih preduzeća je anketirano i tom prilikom su prikupljeni jasni stavovi i sugestije za dalji smer razvoja Grada, izrađena je posebna internet stranica posvećena privredi, na koju se ulazi preko gradskog sajta i banera „Investirajte u Požarevac“, vodič za izdavanje građevinskih dozvola je izrađen. Na internet stranici Grada se nalaze sve bitne informacije i koraci o dobijanju građevinske dozvole.

Grad ima digitalizovane podatke o zemljištu i parcelama koje se daju u zakup ili prodaju (GIS-geografsko informacioni sistem), Grad poseduje i redovno ažurira baze privrdnih subjekata, lokacija za ulaganje, poslovnog prostora, aktivno učešće privatnog sektora u strateškom planiranju.

Spasović je ovom prilikom istakao da su u prethodne tri godine došli novi investitori i velike kompanije kao što je Koka kola. Otvoren je ritejl park Stop šop koji se sada već širi i ima preko 10.000 kvadrata i nekoliko stotina radnika, Ariva je otvorila novu modernu garažu, u industrijskoj zoni lokalni investitor gradi proizvodno-prodajni pogon na 11.000 kvadrata, očekuje se otvaranje fabrike konditorskih proizvoda, fabrika za proizvodnju kafe, multinacionalna kompanija za reciklažu plastike već ima 60 zaposlenih a uskoro, čim startuje sa proizvodnjom imaće 300 radnika i reč je o višemilionskoj investiciji u evrima, Bambi je proširio kapacitete i imao je odličnog partnera u gradu a od pre nekoliko meseci Koka kola je preuzela Bambi što otvara tršina vrata celog sveta. Sve ovo su pratile investicije u infrastrukturu preko 5 milijardi evra.

Sertifikat koji smo dobili označava da je Grad Požarevac postao povoljno poslovno okruženje, i spada u prestižne dokumente. Proces je osmišljen u saradnji sa Nemačkom organizacijom za saradnju – GIZ, i uzete su najbolje prakse iz razvijenih zemalja kako bi se proces osmislio. NALED je organizacija koja pokriva pet zemalja iz našeg okruženja: BiH, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju i Srbiju. U periodu kada je Požarevac ulazio u proces sertifikacije, u tom procesu je bilo još 90 gradova i opština. Njih 44 je imalo sertifikat. Sada sertifikat poseduje ukupno 60 gradova i opština. Iz Srbije sertifikat imaju: Novi Sad, Sombor, Pančevo, Ruma, Leskovac, Pirot, Stara Pazova, Šabac, Ćuprija i Požarevac.

4 KOMENTARA

  1. Slobodarska ulica je i dalje neasfaltirana i do pola pokrivena toplifikacijom…a ovih 5 milijardi eura investicija ili je greska u informaciji ili je laganje dostiglo kosmicke razmere…

  2. Spasović za govornicom …. ništa naročito.Ali kada vidim ko mu daje podršku iz pozadine onda sam ja potpuno miran i spokojan.

KOMENTARIŠI