Foto: Urban City / arhiva

Odbornici Skupštine grada Požarevca usvojili su prvi rebalans tako da budžet sada iznosi 5.257.691.356 dinara.

Na dnevnom redu je bio i predlog prve izmene programa korišćenja Budžetskih sredstava fonda za zaštitu životne sredine.

Odbornici su usvojili da se iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Toplifikaciji u Požarevcu odobreno je blizu 75 miliona dinara za opremanje toplopredajne stanice u Vojske Jugoslavije 114 na Sopotu, kao i za izgradnju distributivne mreže i 120 priključaka na ovoj lokaciji. Za opremanje toplopredajne stanice predviđeno je blizu 10 miliona dinara, a njena procenjena toplotna snaga trebalo bi da bude 2.500 kW. Okvirna vrednost distributivne mreže i priključaka je oko 65 miliona dinara.

Obuhvatiće ulice Miloša Pocerca 10-58 i 9-21, Ilije Birčanina 17-45 i 42-66, Senjanin Ive 37-43 i Vojske Jugoslavije 76-130 u Požarevcu. JKP „Vodovod i kanalizacija“ takođe je predložilo dva projekta. Prvi projekat je izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne kanalizacione mreže, a drugi izvođenje sanacionih i radova investicionog održavanja na postojećoj kanalizacionoj mreži u cilju efikasnog upravljanja otpadnim vodama. Ukupan iznos sredstava za oba projekta iznosi 21 milion dinara.

Rebalansom JKP “Vodovod i kanalizacija“ za 2022. godinu biće uključena i sredstva od 30 miliona dinara za izgradnju četiri duboka bunara na izvorištima Meminac i Ključ. Sa dodatnih 30 miliona dinara, namera je da se izgrade još tri bunara na Memincu i jedan na Ključu, na dubini od 130 metara. Očekuje se da se tako dobije još 64 l/s vode, odnosno ukupno 110 l/s zahvatom iz 7 bunara na dva izvorišta. Izgradnjom dubokih bunara znatno će se poboljšati kvalitet vode za piće u Požarevcu, navodi se u obrazloženju ovog projekta koji je predstavljen kao dugoročno rešenje za vodosnabdevanje u gradu. Ukupna vrednost projekta je 60 miliona dinara, s tim što će iz budžeta taj novac biti raspodeljen za 2022. i 2023. godinu, po 30 miliona.

Odbornici su usvojili odluku o ponovnom otvaranju škole u Nabrđu kao i o dodatnim subvencijama za Javno preduzeće Ljubičevo.

KOMENTARIŠI