Na lokacijama ogranka TENT tokom 2019. godine bilo je ukupno 40 imovinskih i drugih krivičnih dela, od kojih 33 ili 82,5 odsto na mestima izvan mera fizičko-tehničke zaštite.

Prema podacima iz izveštaja o stanju unutrašnje bezbednosti i radu Službe obezbeđenja i odbrane, u ogranku TENT je tokom 2019. godine izvršeno 40 imovinskih i drugih krivičnih dela. Od ukupnog broja krivičnih dela, 33 ili 82,5 odsto dogodilo se na mestima koja su izvan mera fizičko-tehničke zaštite: na deponijama pepela (krađa prskača i šumske krađe), kao i na neposednutim i nepristupačnim deonicama industrijske pruge (krađa tegova za zatezanje kontaktne mreže i osigurača dilatacione sprave).

Posmatrano po organizacionim celinama, u Železničkom transportu ih je bilo 27, u Termoelektrani „Kolubara“ devet, a u TENT A četiri, dok u TENT B i u Termoelektrani „Morava“ u Svilajncu nije bilo krivičnih dela. Na krađu tegova s kontaktne mreže na deonicama industrijske pruge Obrenovac–Brgule i Stubline–Verbis, odnosno krađu osigurača dilatacione sprave, otpada 41,48 odsto pričinjene štete u ŽT. Krađa kablova sa kasete 3 na deponiji pepela čini 69,99 odsto ukupne štete u TENT A. Na krađu vodenih prskača sa deponije pepela TE „Kolubara“ otpada 52,07 odsto pričinjene štete.

– Nakon analize broja krivičnih dela krađe i iznosa pričinjene štete po ogranak TENT, nameće se potreba za preduzimanjem hitnih mera na sprečavanju ovakvih štetnih događaja – kaže Milan Dragutinović, šef Službe obezbeđenja i odbrane ogranka TENT.

– S obzirom na to da zaposleni na deponiji pepela i u izdvojenim objektima ŽT prilikom redovnih obilazaka i svakodnevnih aktivnosti nisu uočili izvršioce krađe niti pričinjenu štetu, a imajući u vidu površinu koju zahvataju deponije pepela i industrijska pruga TENT, potrebno je dodatno angažovanje i službenika obezbeđenja na kontroli i nadzoru bezbednosti deponija, kao i kritičnih deonica pruge. Predstavnici odeljenja obezbeđenja i odbrane TENT A, TENT B, TE „Kolubara“, TE „Morava“ i ŽT obavljali bi patrolne obilaske službenim vozilima najmanje jednom, a po potrebi i više puta u toku smene, i to u trajanju od najmanje jednog sata. To je, prema iskustvenim procenama, minimalan vremenski period koji je neophodan za sveobuhvatnu i kvalitetnu kontrolu bezbednosnog stanja pomenutih kritičnih lokacija i objekata – objašnjava Dragutinović.

Kao pozitivan primer preduzimanja preventivnih mera zaštite, on navodi nabavku terenskog vozila za TENT B, čime su pripadnicima obezbeđenja i odbrane omogućeni redovni patrolni obilasci u cilju kontrole deponije pepela. Budući da je na taj način stavljena pod kontrolu imovina na lokaciji TENT B, smatra da je takvu meru neophodno preduzeti i na ostalim lokacijama ogranka TENT.

Izveštajni podaci govore da su 2019. policijskim stanicama Obrenovac, Lazarevac i Ub podneta četiri odštetna zahteva – dva policijskoj stanici u Obrenovcu i po jedan u Lazarevcu i Ubu.

Foto: Energija Kostolac

Služba obezbeđenja ogranka TENT bila je angažovana i na drugim poslovima: sprovođenju pojačanih mera bezbednosti, obezbeđenju transporta novca i deponovanja novčanih sredstava, obezbeđenju manifestacija i poseta, obezbeđenju uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, duvana, duvanskih proizvoda i cigareta.

Pri izvršavanju planske, organizacione i kontrolne funkcije samozaštitne delatnosti realizovani su mnogi značajni poslovi u saradnji sa resornim ministarstvima, MUP-om Srbije, ostalim sektorima i službama TENT-a i EPS-a, ali i drugim zainteresovanim stranama.

– Kad je reč o tekućim poslovima odbrane, u 2019. težište je bilo na organizaciji i realizaciji sprovođenja mera bezbednosti i zaštite tajnih podataka, budući da je u objektima TENT-a radilo 84, a u poseti bilo 429 stranih državljana. S tim u vezi, Upravi za obaveze odbrane upućeno je 29 zahteva za odobravanje boravka i rada stranaca i dostavljeno isto toliko izveštaja o realizaciji odobrenih aktivnosti – kaže Milen Krnjajić, rukovodilac Odeljenja obezbeđenja i odbrane TENT A i ŽT.

Uz opasku da poslovna funkcija vanrednih situacija još nije dovoljno razvijena u ogranku TENT, Dragutinović dodaje da je u toku prošle godine Služba obezbeđenja i odbrane bila angažovana i na pojedinim poslovima iz te oblasti, među kojima su izrada procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, kao i plana zaštite i spasavanja s planom zaštite od udesa u ogranku TENT. Tromesečno je proveravana tehnička ispravnost sirena za uzbunjivanje u objektima, o čemu su redovno izveštavani direktori. Ažurirani su evidencioni kartoni subjekta od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, dok je u saradnji sa Službom za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara realizovana i obuka zaposlenih.

Brojke

Služba obezbeđenja ogranka TENT je u prethodnoj godini evidentirala ukupno 62.939 prolazaka vozila izvođača radova, 48.686 prolazaka vozila TENT-a, 9.393 posete stranaka, 546 poseta stranaca. Izdala je 807, a produžila 247 dozvola za vozila izvođača radova, ali i 3.831 ID karticu propusnicu.

Odbrana

Predstavnici Službe obezbeđenja i odbrane ogranka TENT učestvovali su u sprovođenju mera za unapređenje priprema za odbranu, odnosno u izradi plana odbrane JP EPS. Ažurirana su planska dokumenta odbrane ogranka TENT i dostavljeni traženi prilozi za plan odbrane JP EPS, prema dinamici koju je radna grupa usaglasila sa nadležnom upravom Ministarstva odbrane.

KOMENTARIŠI