Foto: Urban City // B.P.

Opština Veliko Gradište raspisala je tender za izgradnju kanalizacione mreže-interceptora. Predmet javne nabavke je izvođenje radova na kanalizacionom kolektoru “interceptor” i delu kolektora “Južni tok” u naselju Beli Bagrem u Velikom Gradištu, koji zajedno predstavljaju funkcionalnu celinu.

Projektant interceptora je Davocon doo Beograd, a posao gradnje je vredan 65,3 miliona dinara.

Kako je navedeno u specifikaciji tendera, postojeći kanalizacioni kolektor duž šetališta na Srebrnom jezeru (Ulica Šetalačka) u Belom Bagremu je prekomernom izgradnjom građevinskih objekata preopterećen i prevaziđeni su njegovi raspoloživi kapaciteti.

– Iz tog razloga kao i iz razloga ubrzane urbanizacije, trenutno stanje odvođenja upotrebljenih voda potrebno je unaprediti – stoji u tenderskoj dokumentaciji.

Trasa budućeg kolektora “interceptora” planirana je sa početkom u Ulici Karpatskoj počevši od (ispod “Madere”), nadalje pored kružnog toka (ulice Jezerska zvezda i Rudarevo), pa Ulicom Rudarevo sve do lakat krivine odakle trasa “interceptora” skreće makadamskim putem kroz šumu i ide sve do projektovanog kolektora pod nazivom “Južni kanalizacioni kolektor” gde se u njega priključuje.

Na kolektoru ukupne dužine oko 822 metra predviđena je ugradnja 21 revizionih armirano- betonskih šahtova.

Kanalizacione cevi su predviđene od polipropilena, nominalnog prečnika DN 400.

Tender je otvoren do 3. aprila.

KOMENTARIŠI