Srednjoškolci u poseti opštini

Srednjoškolci u poseti opštini

U okviru predmeta građansko vaspitanje, grupa učenika 3. razreda Srednje škole Veliko Gradište danas je posetila lokalnu samoupravu.

Zajedno sa svojim direktorom, Zoranom Tašićem, i profesorkom građanskog vaspitanja, Sanjom Stefanović, imali su priliku da vide i bolje se upoznaju s funkcionisanjem i strukturom opštinskih organa i službi.

Između ostalog, učenici su obišli i kancelariju predsednika opštine i Skupštine opštine, gde im je predsednica Skupštine, Branislavka Šulović, predstavila rad tog organa i odbornika. Ona ih je, ujedno, pozvala da prisustvuju narednoj sednici Skupštine opštine koja će se održati krajem meseca.

Predsednik opštine, Dragan Milić, objasnio je đacima koje su njegove nadležnosti i na koji način rukovodi opštinom. Koliko je ovaj posao kompleksan i zahteva dobru koordinaciju i saradnju sa drugim organima, javnim ustanovama i preduzećima kako bi sve funkcionisalo bez problema, nastojao je da predstavi predsednik, pozvavši učenike da prisustvuju sledećoj javnoj raspravi o budžetu opštine za narednu godinu. “Na ovaj način i vi učestvujete u radu opštine kao punopravni aktivni članovi zajednice“, rekao je Milić, pozdravivši ideju da se srednjoškolci direktno upoznaju sa lokalnom samoupravom i svojim pravima i obavezama.

Učenici su ovom prilikom upućeni i na zvanični sajt opštine gde mogu naći korisne informacije o lokalnoj samoupravi i koji će im pomoći u lakšem snalaženju te omogućiti da jednostavnije i brže ostvare svoja građanska prava.

KOMENTARIŠI