Stalno unapređenje automatskog upravljanja proizvodnjom u termoelektranama: Oslonac na domaću pamet

Stalno unapređenje automatskog upravljanja proizvodnjom u termoelektranama: Oslonac na domaću pamet

Modernizacija u radu Službe za upravljanje, signalizaciju i računare u TE „Kostolac B“.

U poslednjih deset godina u kostolačkim termoelektranama urađeno je nekoliko desetina projekata automatske kontrole i upravljanja procesom proizvodnje, što je bitno uticalo na stabilnost proizvodnog procesa. Željko Ilić, direktor TE „Kostolac B“, ističe da se danas s pravom može reći da u termoelektrani „Kostolac B“ na oba bloka rade pametni softveri, koji pomažu zaposlenima u vođenju procesa proizvodnje. Automatsko praćenje i upravljanje je sada neraskidivi deo novih tehnoloških mogućnosti, ali i ekonomičnosti i energetske efikasnosti na oba bloka. Posebno je do izražaja došla implementacija projekata u poslednjih pet godina.

– Jedan od najvažnijih poslova bilo je sprovođenje projekta migracija upravljačkog sistema na B2. Projekat je realizovan u toku 2019. godine. Prebačen je softver sa verzije VIW 9000 na verziju VIEW 4. U skladu s ovim, izmenjen je i hardver. Realizacija tog projekta omogućava jednostavniju i bržu dijagnostiku uređaja i simulaciju kada dođe do kvara na merenjima, ventilima i klapnama. Radovi su povereni preduzeću „IMP Automatika“ iz Beograda, koje je taj posao uradilo veoma dobro i to je praktično domaća pamet u službi proizvodnje električne energije kod nas − kaže Ilić.

On dodaje i da je urađen važan projekat na modernizaciji upravljanja na bunarima sirove vode.

− Projekat je realizovan u toku 2018. i 2019. godine. Urađeno je upravljanje radom bunarskih pumpi preko frekventnih regulatora, a ugrađeno je analogno merenje nivoa i protoka za svaki bunar pojedinačno. Na taj način optimizovan je rad sistema bunara za proizvodnju sirove tehničke vode. I ovaj posao je izvodila domaća firma, „Informatika“ iz Beograda. Ovde se radi o nadogradnji i usavršavanju starih tehnoloških linija i delova postrojenja. Planiramo da nastavimo sa značajnim ulaganjima u automatske procese kontrole i upravljanja, da ne govorim o tome da su nova postrojenja već samim projektima potpuno automatizovana − kaže Ilić.

Od novih postrojenja koja su automatizovana to su pre svega sistem za odšljakivanje i otpepeljivanje, sistem za odsumporavanje dimnih gasova, elektrofilterska postrojenja, a takva će biti i nova fabrika za prečišćavanje otpadnih voda.

Veća efikasnost

Automatizovana su i sva merenja za monitoring zaštite životne sredine, koja obezbeđuju veću efikasnost i upravljanje procesom proizvodnje, što ovu termoelektranu svrstava u moderna postrojenja u našoj zemlji, navodi Ilić.

KOMENTARIŠI