Stilovi učenja stranog jezika – kako da izaberete pravi za vas

Stilovi učenja stranog jezika – kako da izaberete pravi za vas

Foto: Pixabay / ilustracija

Ako ste odlučili da počnete sa učenjem stranog jezika, verovatno ste zbunjeni i preplavljeni gomilom informacija. Nije jednostavno “krenuti od nule”, a uz to sasvim je jasno da neće svaka metoda učenja biti podjednako efikasna za vas.

Svi smo različiti u smislu načina na koji doživljavamo svet i koje afinitete imamo. Dok nekome odgovara odlazak u učionicu i klasično predavanje lekcije, drugima je teško da na ovaj način savladaju osnove jezika. Jednostavno je – ne učimo svi na isti način.

Bilo da želimo da govorimo tečno, pišemo bez problema ili je naš cilj, primera radi, da uradimo nemačko-srpski prevod bez greške, poželjno je da pronađemo najdelotvorniji način učenja. Uz pomoć sistema i metoda koje nam približavaju leksiku i gramatička pravila stranog jezika možemo brže doći do svog cilja.

U osnovi, govorimo o četiri stila učenja – vizuelni, auditivni, kinestetički i stil koji se zasniva na čitanju i pisanju. Kod svakog postoje principi i taktike koje vam mogu biti korisne ili ne. Važno je, naravno, imati na umu da vaš dominantan stil učenja ne poništava ostale – ako ste vizuelni tip, i dalje je podjednako bitno da se koristite i ostalim metodama.

Kada koristite pravi pristup u učenju, napredak će biti primetan i zbog toga je od ključnog značaja da shvatite koji stil odgovara vašim preferencijama. Svesnim radom i korišćenjem proverenih i efikasnih strategija doći ćete do svog punog potencijala. Pročitajte koje su glavne odlike svakog od pomenutih stilova učenja.

Vizuelni stil u učenju stranog jezika

Vizuelni učenici su oni koji najbolje uče korišćenjem vizuelnih medija kao što su fotografije, grafikoni, tabele, prezentacije, video zapisi, filmovi, knjige i boje. Pristup učenju ovde podrazumeva korišćenje opipljivih materijala kako bi se predstavljene informacije lakše obradile. U slučaju savladavanja stranog jezika najjednostavnije je objašnjenje da vizuelni materijali pomažu učeniku da vizualizuje reči. Recimo da pišete i gledate u reč na nemačkom i njeno odgovarajuće značenje na srpskom – to pomaže da je bolje zapamtite.

Vizuelni učenici pamte koncepte samo kada ih povežu sa drugim konceptima ili prave mentalne slike. Ukoliko je vizuelni stil vaš metod učenja, onda je pametno da pronađete kurs ili udžbenike koji podrazumevaju mnogo vizuelnih pomagala ili slika.

Auditivni stil – za učenike koji najbolje uče slušajući

Ako vizuelni učenik uči gledajući, auditivni učenik može podjednako efikasno da uči slušajući. Ovakav stil učenja se oslanja na slušanje razgovora, slušanje nastavnika kako objašnjava lekciju ili na audio-jezičke materijale kao što su audio knjige i podkasti ili jednostavna strategija – čitanje naglas. Auditivni učenici su elokventni, imaju dobro pamćenje i odlični su u pričanju priča. Lako objašnjavaju svoje ideje i sjajni su javni govornici.

Premda ova vrsta pristupa nije toliko popularna danas, neosporno je da je slušanje kako se reči izgovaraju odlično sredstvo u učenju jezika. Ako smatrate da je ovaj stil najbolji za vas, oslanjajte se na korišćenje audio materijala kao što su audio knjige, podkasti ili se upišite u neki online program za učenje jezika koji nudi glasovne lekcije. Od velike pomoći može da bude i vežbanje govora sa drugom osobom, snimanje lekcija, ali i postavljanje pitanja, učešće u diskusijama i na kraju krajeva – podučavanje drugih.

Čitanje i pisanje teksta kao stil učenja stranog jezika

Kod učenika koji najbolje pamte tako što čitaju tekst i hvataju beleške govorimo o dominantnom stilu učenja kroz čitanje i pisanje. Za osobe koje prepoznaju kod sebe ovaj sistem interakcija sa tekstom je efikasniji put do sticanja novih znanja i veština od slušanja ili gledanja. Različiti pisani kvizovi, priručnici, online i štampane knjige, rečnici i razni tekstualni materijali su njihovo glavno sredstvo učenja. Igra reči, metafore, analogije i rime su efikasni načini da razumeju i zapamte određene koncepte.

Ako želite da učite nemački ili engleski jezik, na primer, trebalo bi da imate uz sebe dobar rečnik, svesku i udžbenik i da prepisujete, prevodite, čitate. Ovakva svojevrsna komunikacija sa tekstom pomoći će vam da naučite osnovna gramatička pravila, proširite svoj vokabular i osmelite se da govorite na željenom jeziku.

Čitanje iz zadovoljstva na stranom jeziku neosporno će ubrzati napredak i pomoći da informacije internalizujete. Ova vrsta stila učenja odgovara ljudima koji bi radije čitali knjigu nego gledali film, vode dnevnik i jednostavno vole enigmatiku i sve vrste lingvističkih igrica.

Kinestetički stil – Aktivna metoda učenja

Može se reći da kinestetički stil koristi najaktivnije metode učenja, jer se oslanja u velikoj meri na komunikaciju i iskustvo. Zapravo, kinestetički ili taktilni stil jeste učenje kroz iskustvo i pokrete. Dakle, gledanje filma/predstave na stranom jeziku, slušanjem izvornog govornika, razgovor sa prijateljima na jeziku koji se uči, sve su ovo praktične i korisne strategije za kinestetičke učenike.

Možda želite da naučite francuski, nemački ili španski jezik? Kao taktilni tip studenta najbolje bi bilo da pronađete preko interneta nastavnika ili jednostavno sagovornika kome je ciljani jezik maternji. Naravno, uvek možete da ponavljate i sami naučene reči i fraze, ali je važno da se pritom krećete napred-nazad (da povežete izgovor i značenje reči sa kretanjem).

Kinestetičari najbolje uče kada prave postere, idu na izlete, eksperimentišu i prave kolaže. Poput vizuelnih učenika, imaju tendenciju da prave grafikone, tabele i konceptualne mape.

Da li ste individualni učenik?

Na kraju, treba napomenuti i jednu posebnu grupu učenika, a to su individualisti ili solo-učenici. Reč je o osobama koje najbolje napreduju ukoliko same rade istraživanje, vežbanja i domaći zadatak. Ako smatrate da je rešavanje bilo kog problema brže i efikasnije kad to radite sami, onda ste jedan od samostalnih učenika. Dobar način da naučite strani jezik jeste da angažujete nastavnika za induvidualizovane sesije bilo da je u školi jezika ili online.

Ako koristite strategije koje su u skladu sa vašim stilom učenja, veće su šanse da s manje truda savladate jezik i pritom uštedite dragoceno vreme. Međutim, veoma je bitno da znate da ne bi trebalo da se ograničavate samo na jedan stil.

Učenje će biti mnogo zabavniji proces ako je raznoliko, jer tako možete poboljšati i tempo usvajanja novih informacija. Počnite sa onim što vam najviše odgovara, a zatim postepeno uključite i druge metode. Ko zna, možda vas iznenadi brzina kojom učite kombinujući razne materijale i taktike i ranije savladate strani jezik.

KOMENTARIŠI