Stižu pozivi za vojnu vežbu, a ovo su načini kako da je...

Stižu pozivi za vojnu vežbu, a ovo su načini kako da je odložite

Vesti o vojnoj vežbi na koju će ove godine biti pozvano 600 muškaraca podelile su javnost: neki smatraju da je nužno da mladići “umeju da drže pušku”, dok se drugi prvo zapitali u kojim sve slučajevima ta obaveza može da se odloži. Prema zakonu, takvih situacija je devet i evo koje su.

Dakle, kako se može pročitatu u Zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, koji se može videti i na sajtu Ministarstva odbrane, rezervni sastav civilne zaštite i drugih snaga odbrane čine lica koja su vojnu obavezu regulisala izvršenjem civilne službe i, po potrebi, vojni obveznici koji nisu na ratnom rasporedu u Vojsci Srbije.

Lica u rezervnom sastavu mogu biti pozivana na vojne vežbe i vežbe civilne zaštite, i to najviše do 90 dana u toku jedne godine.

Međutim, u članu 52 istog zakona navedeno je i šest situacija zbog kojih rezervista, na lični zahtev, može da prekine ili odloži vežbu.

1) Vežba se prekida ili odlaže u slučaju da je rezervista bolestan. Međutim, nakon što ozdravi, biće mu uručen naredni poziv.

Foto: Urban City

2) Ako se iz istog domaćinstva jedan rezervista već nalazi na vojnoj vežbi ili služenju vojnog roka, drugom članu domaćinstva će biti odgođen odlazak, dok se prvi ne vrati. Dakle, dva brata koja žive u istoj kući istovremeno ne mogu biti na vojnoj obuci.

3) Ukoliko rezervista dobije poziv za vojnu vežbu, a u isto vreme ima zakazano polaganje ispita, odnosno ako bi ga učešće u vojnoj obuci sprečilo da završi školsku godinu, pozvani muškarac ima pravo da zatraži odlaganje.

4) Ako se u vreme vežbe nalazi na pripremama radi učešća na evropskim i svetskim sportskim takmičenjima i Olimpijskim igrama. Dakle, ni sportisti nisu “pošteđeni” puške, osim ako im ne predstoji važno takmičenje na kome će značajnije doprineti državi.

5) Ako poziv dobije muškarac koji učestvuje u međunarodnim naučnim, istraživačkim i umetničkim manifestacijama ili treba da obavlja poslove koji su od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, odlazak na vojnu obuku se može odložiti sve dok te manifestacije i poslovi traju.

6) Rezervista čijim bi učešćem u vojnoj vežbi, odnosno odsustvovanjem iz svakodnevnog života, domaćinstvo bilo dovedeno u težak materijalni ili socijalni položaj, može odgoditi vežbu. Ovu tačku obuhvata i smrtni slučaj ili teška bolesti u domaćinstvu, kao i elementarne nepogode koje su pogodile domaćinstvo. Ukoliko bi pozvani muškarac u takvim okolnostima odsustvovao od kuće, a to rezultiralo pogoršanjem materijalng ili socijalnog položaja, vežbu može da odloži.

Foto: Ministarstvo odbrane

Ako ispunjavate neki od ovih uslova, zahtev za odlaganje vežbe podnosite teritorijalnom organu u čijoj evidenciji ste zavedeni, i to u roku od osam dana od dana prijema poziva za vežbu, odnosno kad nastane razlog za odlaganje obuke.

Takođe, Zakon prepoznaje još nekoliko situacija u kojima postoji mogućnost za odlaganje, i posebno ih ističe jer ne zavise od samog rezerviste:

7) Ako u mestu u kojem boravi lice u rezervnom sastavu vlada zarazna bolest, vežba se tom licu odlaže dok zarazna bolest traje – navodi se u članu 52.

8) Postoji mogućnost i da poslodavac zatraži da se vojna obuka odloži određenom rezervisti, i to na određeni period tokom kog postoji potreba za odgođenjem. “Licu u rezervnom sastavu vežba se može, izuzetno, odložiti zbog neodložnih potreba službe ako to zatraži državni organ, privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik kod kojeg je to lice zaposleno”, kaže Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

9) Poljoprivrednik čiji bi usevi ili imanje propali ukoliko bi bio odsutan, takođe može biti izuzet. To je konkretno objašnjeno na sledeći način: “Vežba koja traje duže od tri dana može se registrovanom poljoprivredniku i drugom licu koje samostalno obavlja privrednu delatnost, odložiti zbog neodložnih radova, ako u njegovom domaćinstvu nema drugog člana sposobnog za privređivanje.”

KOMENTARIŠI