Stručni skup Pametan grad „Prvi dan u budućnosti“ u Požarevcu

Stručni skup Pametan grad „Prvi dan u budućnosti“ u Požarevcu

Ovaj skup je održan u organizaciji Saveza društava inženjera i tehničara grada Požarevca i Nacionalne organizacije Provajder pametnih gradova Srbije, generalni pokrovitelj je Grad Požarevac.

Na ovom skupu čuli smo da Pametni gradovi obuhvataju mnogo oblasti u funkcionisanju jednog grada, počev od urbanog planiranja, upravljana električnom energijom, snabdevanja vodom, preko javnog transporta, elektronske uprave pa sve do atraktivnosti grada u smislu zdravijeg života sa manje zagađenosti.

Skup je otvorio zamenik gradonačelnika Saša Pavlović sledećim rečima:

Poštovani prijatelji,
Dozvolite mi da svim gostima grada najpre poželim dobrodošlicu i prijatan boravak u Požarevcu.
U ime lokalne samouprave, posebno se zahvaljujem onima koji će danas govoriti i svima nama predstaviti koncept “Pametnog grada“. Razlog što je Grad pokrovitelj ovog događaja jeste taj da su se sve teme ovog skupa zapravo pravci razvoja u koje želimo da usmerimo Požarevac u budućnosti.
Poštujući arhitektonski šarm kojim grad odiše, kao i ustanovljene sisteme upravljanja iz nekih ranijih vremena, svesni smo da ne smemo zaostajati u modernim tendencijama organizacije gradskih službi i života građana.
Kako mi inženjeri volimo da što pre pređemo sa reči na dela, tako ću i ja sada odmah napomenuti i to da smo kao lokalna samouprava mnoge od tema o kojima će biti reč na ovom savetovanju već od ranije uzeli u obzir i razmatranje poput primene modernih tehnologija u Gradskoj upravi, energetske efikasnosti i slično.naucni skup 2

Uveravam vas da će sve danas rečeno biti od velike važnosti predstavnicima gradske vlasti. To je razlog što smo posebno zahvalni Nacionalnoj organizaciji Provajder pametnih gradova Srbije što je odlučila da jedan od svojih stručnih skupova održi upravo u Požarevcu. To shvatamo kao kompliment samom gradu koji, nadam se da delite moje mišljenje, ima kapacitet implementacije vaših ideja, kao i Društvu inženjera i tehničara grada Požarevca koje pod svojim krovom okuplja ljude kojima se svaki grad može ponositi.
Tokom današnjeg stručnog skupa želim vam uspešan rad, rađanje novih ideja i skoru primenu nekih od njih u gradu koji shvata i razume značaj struke i pažljivo sluša njen glas.

KOMENTARIŠI