Stupile na snagu izmene na tehničkim pregledima

Stupile na snagu izmene na tehničkim pregledima

Foto: Urban City // B.P.

Izmene Pravilnika o tehničkom pregledu vozila stupile su na snagu 4. juna.

Ove izmene donose dve važne vesti za vozače – manje gužve i čekanja, a kad se vozilo vrati kao tehnički neipravno, rok da se ti nedostaci isprave je produžen sa tri na sedam radnih dana.

Najveći broj izmena odnosi se na preciziranje poslovanja preduzetnika koji se bave tehničkim pregledima.

Jedna od promena je to da je omogućeno istovremeno vršenje tehničkog pregleda.

Tehnički pregled jednog vozila moraju vršiti dva kontrolora, što znači da ako se radi u isto vreme, potrebna su četiri, što znači da mora da bude više kontrolora.

Oprema koja se koristi za jedan tehnički može da se koristi za više pregleda istovremeno.

Stranka je morala u roku od tri dana da otkloni sve neispravnosti na vozilu i dođe na novi tehnički, a produžavanjem ovog roka na sedam radnih dana je omogućeno da stranka popravi vozilo i izbegnemo mogućnost da stranka ne stigne i mora da vrši tehnički pregled ispočetka, odnosno da im dupliramo troškove.

Izmena ima i za vozila namenjena za poljoprivredne radove.

Njima je omogućeno da, ako se prvi put registruju u Srbiji, a starija su od 10 godina, ne moraju da imaju dokaz o ispitivanju vozila, što nije slučaj sa ostalim vozilima.

KOMENTARIŠI