Photo: A.K. // privatna arhiva // ilustracija

Novi Pravilnik o bezbednosnim sedištima, kojim se propisuje način prevoženja dece u bezbednosnom sedištu i uslovi koje mora da ispunjava bezbednosno sedište kada se upotrebljava u motornom vozilu, objavljen je u Službenom glasniku 23. oktobra, a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Bezbednosno sedište mora biti homologovano, odnosno najmanje ispunjavati jednoobrazne tehničke uslove propisane UNECE pravilnicima 44/03 ili 129. Homologovano bezbednosno sedište je označeno odgovarajućom oznakom koja najmanje sadrži sledeće elemente: homologacionu oznaku “E” sa odgovarajućim brojem države koja je izdala homologaciju, homologacioni broj, naziv kategorije bezbednosnog sedišta, masu odnosno visinu deteta.

Potpuno (integralno) bezbednosno sedište koje se sastoji od elemenata za ograničavanje pokretljivosti tela, odnosno elemenata propisanih članom 3. ovog pravilnika, koje se može pričvrstiti sopstvenim kaiševima odnosno priključcima i tako čini potpun sistem bezbednog vezivanja lica;

Nepotpuno (neintegralno) bezbednosno sedište koje zahteva upotrebu sigurnosnog pojasa vozila u cilju ograničavanja pokretljivosti tela ili sedišta i koje tada čine potpun sistem bezbednog vezivanja lica.

Bezbednosna sedišta se, prema težini deteta, razvrstavaju u pet grupa: 1) Grupa 0, namenjena za bebe lakše od 10 kg; 2) Grupa 0+, namenjena za decu težine manje od 13 kg; 3) Grupa I, namenjena za decu koja su teška od 9 do 18 kg; 4) Grupa II, namenjena za decu koja imaju od 15 do 25 kg i 5) Grupa III, namenjena za decu težine od 22 do 36 kg.

Pored mase deteta, kriterijumi za pravilno korišćenje bezbednosnog sedišta, su visina i starost deteta.

Dete niže od 135 cm prevozi se vezano u odgovarajućem, homologovanom bezbednosnom sedištu, navodi se u članu 9. Svi kaiševi, štitnici od udara i savitljive komponente sa sigurnosnom kopčom bezbednosnog sedišta, koji ograničavaju pokretljivost tela deteta u bezbednosnom sedištu, treba da budu pravilno podešeni i pričvršćeni, u skladu sa uputstvom proizvođača bezbednosnog sedišta.

U slučaju da se pokretljivost tela deteta u bezbednosnom sedištu ograničava korišćenjem sigurnosnog pojasa vozila, sigurnosni pojas vozila se zateže preko kukova, preko ramena i grudi deteta ili preko štitnika od udara ukoliko je on sastavni deo bezbednosnog sedišta.

Bezbednosno sedište se pričvršćuje i koristi u vozilu u skladu sa deklaracijom i uputstvom proizvođača vozila, odnosno proizvođača bezbednosnog sedišta, gde je navedeno na koji način i u kojim tipovima vozila se bezbednosno sedište može bezbedno koristiti. Bezbednosno sedište može imati dodatke kao što su dodatak za sedenje, štitnik od udara itd.

Podsetimo, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, u motornom vozilu na prednjem sedištu ne sme da se prevozi dete mlađe od 12 godina, kao ni osoba koja nije sposobna da upravlja svojim postupcima.

Osoba niža od 135 cm prevozi se vezana u odgovarajućem homologovanom bezbednosnom sedištu, koje je pričvršćeno za vozilo u skladu sa deklaracijom proizvođača vozila, odnosno proizvođača bezbednosnog sedišta, osim u vozilima za javni prevoz putnika.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, dete do tri godine može se prevoziti na prednjem sedištu, ukoliko se prevozi u bezbednosnom sedištu koje je okrenuto suprotno pravcu kretanja vozila, kada vozilo nema ili je isključen bezbednosni vazdušni jastuk.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, dete starije od četiri godine može se prevoziti vezano sigurnosnim pojasom vozila uz upotrebu homologovanog bezbednosnog podmetača, ukoliko visina deteta omogućava bezbedno vezivanje i ukoliko na mestu gde sedi postoji ugrađen naslon za glavu.

Izuzetno, odredbe iz st. 2. i 4. ovog člana ne primenjuju se u slučaju prevoza deteta nižeg od 135 cm na sedištu u vozilu za koje po važećim propisima ne mora postojati sigurnosni pojas, odnosno priključak za vezivanje sigurnosnog pojasa.

Kazna za nekorišćenje odgovarajućeg auto-sedišta iznosi 5.000 dinara.

Ukoliko se dete mlađe od 12 godina prevozi u krilu na prednjem sedištu, predviđena je kazna između 20.000 i 40.000 dinara. Za taj prekršaj je predviđeno i 5 do 7 kaznenih poena. Najveća kazna, u iznosu od minimum 15 dana zatvora ili u novčanom iznosu od 100.000 – 120.000 dinara, predviđena je ukoliko se dete mlađe od 12 godina prevozi na mestu koje nije predviđeno za sedenje.

2 KOMENTARA

  1. Čitao sam letimično, pošto nemam dece, ali je sve jasno. Novo otimanje para narodu. Naravno, nisu važna deca, nego da neko stavi mnogo para u svoj džep!!!

  2. Svakako nikako dete napred! Ali dođavola! Šta sa detetom dve nedelje dok je otac na robiji? Uz kaznu treba i prihvatilište za dete!!! Eventualno dete oduzeti!!!😢

KOMENTARIŠI