Apelacioni sud u Kragujevcu je usvojio žalbu ovog tužilaštva i preinačio presudu Osnovnog suda u Požarevcu od 06.12.2017. godine kojom je okr. D.O. iz Smoljinca oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela Nasilje u porodici iz člana 194 st. 3 u vezi st. 1 KZ-a i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci, dok je istom presudom okr. J.S. iz Smoljinca oglašena krivom za pomaganje u izvršenju gore navedenog krivičnog dela i osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci.

U odnosu na okr. D.O. gore navedena presuda je preinačena i isti je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 godina, dok je presuda okr. J.S. preinačena i ista je osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora od 3 godine.

Okrivljeni D.O. je u vremenskom periodu koji je trajao 4 godine vršio nasilje prema tada maloletnim ćerkama svoje vanbračne supruge dok je okr J.S. kao majka maloletnih devojčica omogućavala istom da vrši nasilje nad njenim ćerkama o kojima je ona kao roditelj bila dužna da se stara, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Požarevcu.

KOMENTARIŠI