SUZBIJANJE AMBROZIJE na području grada Požarevca i gradske opštine Kostolac

SUZBIJANJE AMBROZIJE na području grada Požarevca i gradske opštine Kostolac

Terenska istraživanja zastupljenosti ambrozije obavljena su u periodu maj – juni 2006. godine na podrčju opštine Požarevac i to na uređenim (parkovi, bašte, skverovi) i neuređenim zelenim površinama (kanali, deponije, ruderalna staništa, neuređeno građevinsko zemljište) kao i obradivim površinama na navedenom području.

Danas u prepodnevnim časovima počelo je košenje ambrozije na području grada Požarevca i gradske opštine Kostolac na potezu kanala u Kostolcu.

Prema rečima Dejana Rakića predsednika štaba za uništavanje ambrozije na području grada Požarevca u prošloj godini je grad izdvojio 1.000.000 rsd a ove godine 2017, biće izdvojeno 3.000.000 rsd. Tako da će ove godine biti veća teritorija obuhvaćena košenjem ove alergiske biljke.

Ove godine kosiće se osim teritorije grada Požarevca i gradske opštine Kostolac i seoska naselja, što će biti novina. Kosiće se oko škola i drugih objekata gde je uočena ova alergena biljka.

FOTO: URBAN CITY
FOTO: URBAN CITY

SUZBIJANJE AMBROZIJE NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA

Dugoročni cilj ovog programa je suzbijanje ambrozije, kao invazivne vrste korova,  smanjivanje njene populacije iz godine u godinu i dovođenje njene brojnosti  na tolerantni nivo.

Kratkoročni cilj je suzbijanje ambrozije neposredno pre cvetanja.

Ovakvom akcijom postižu se dva efekta:

  • smanjivanje učestalosti alergijskih reakcija na polen ambrozije;
  • sprečavanje obrazovanja semena i tako bi se pošto se radi o biljci koja se razmnožava samo generativno (semena) smanjivanje rezerve semena u zemljištu (banka semena) i ograničavanje širenja.

Za suzbijanje ambrozije preporučuju se mehaničke i hemijske mere borbe.

U slučaju mestimične prisutnosti na malim površinama može se primeniti čupanje cele biljke iz zemlje.

Na nešto većim površinama može se primeniti košenje na visini do 5cm. Zbog razvučenog perioda klijanja i nicanja semena ambrozije košenje treba obaviti 2-3 puta.

Foto: Urban City
Foto: Urban City

Košenje i sve druge mere mehaničkog uništavanja ambrozije reba obaviti pre cvetanja i rasipanja polena, a svakako pre obrazovanja semena kako bi se sprečilo alergeno delovanje polena na ljude i dalje razmnožavanje i širenje ambrozije.

Za suzbijanje ambrozije dozvolu ima veliki broj herbicida kako oni koji se folijarno primenjuju tako i oni koji se primenjuju preko zemljišta i na ovu biljku deluju u fazi klijanja i nicanja. Mnogi od njih nisu detaljnije ispitivani samo za suzbijanje ambrozije kada se ona nalazi u velikoj brojnosti već su ispitivani za suzbijanje korova u nekom usevu u kojima je ambrozija zastupljena u manjem ili vaćem stepenu. U gradu na neobrađenim površinama i ruderalnim staništima preporučujemo primenu preparata na bazi glifosata (dominator, glifol, glifosav, klinik, kosmik) u dozi 200 gr na 10 l vode za 3 ara površine.

Strujanjima vetra polen se iz okoline prenosi u grad i na taj način se jednostavno obezvredi sav trud uloženi na uništavanje ovog korova na gradskom području. Neophodna je edukacija gradjana, koji u suštini malo znaju o ovom problemu. Po uzoru na Madjarsku, Ameriku i Hrvatsku, potrebno je osnivanje izveštajno-prognoznog centra kao i štampanje letaka, plakata, kao i postavljanje plakata u gradske autobuse. Da bi akcija suzbijanja bila efikasna neophodna je strožija regulativa sa oštrim kaznama za svakog ko u svom dvoršitu, parceli, njivi primeti, a ne uništi ambroziju.

Kako biljka najviše raste na zapuštenom zemljištu potrebno ga je urediti i zasaditi travom.U mnogim evropskim zemljama preduzimaju se ozbiljne mere za suzbijanje ambrozije. U Mađarskoj su takve kampanje počele pre nekoliko godina. Organizovane su trke za decu. Dete koje ubere najviše ambrozije dobija nagradu. Štampani su posteri sa slikom biljke i objašnjenjem zašto je biljka opasna i zašto je treba iščupati zajedno sa korenom.

ambrozija 01

U Kanadi postoji zakonska obaveza iskorenjavanja ambrozije u vrtovima. Gradska policija ima sporazum s poštarima, koji im dojavljuju u kojem vrtu raste biljka. Kazne za vlasnike vrtova koji je ne iskorenjavaju mogu biti i do nekoliko hiljada dolara.

Što znači da akcija suzbijanja bila efikasna neophodna je edukacija građana kao i strožija regulativa sa oštrim kaznama za svakog ko u svom dvorištu, parceli ili njivi primeti a ne uništi ambroziju.

Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprava za zemljište za zaštitu bilja, donela je uredbu o obaveznom suzbijanju korovske vrste ambrozije.

Posebnim oglašavajnem u obliku flajera Štab za sistematsko uništavanje ambrozije na teritoriji grada Požarevca obavestiće stanovnike svih seoskih naselja grada Požarevca o načinu suzbijanja ambrozije u usevima, zasadima i nepoljoprivrednim površinama koje treba obaviti pre cvetanja.

Foto: Urban City
Foto: Urban City

Grad Požarevac je izradio kartu zastupljenosti a za izradu karte zastupljenosti ambrozije korišćena je delimično izmenjena metoda Braun-Blanque sa seminara o »Ambroziji« održanog na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu koja sadrži sledeće ocene:

  1. zastupljenost do 5 %;
  2. zastupljenost 5-25 %;3.
  3. zastupljenost 25-50 %;4.
  4. zastupljenost  preko 50 %.

U svakom naselju na području opštine Požarevac napravljen je veci broj snimaka, a u samom Požarevcu su obavljena snimanja na svim važnijim lokacijama.

Tabela 1. Naselja Grada Požarevac

Red. brojLokalitetBroj snimakaZastupljenostFaza razvoja
1Lučica52ponik, biljka pred prašenje
2Prugovo23ponik, biljka pred prašenje
3Poljana52ponik, biljka pred prašenje
4Dubravica32ponik, biljka pred prašenje
5Batovac22ponik, biljka pred prašenje
6Brežane32ponik, biljka pred prašenje
7Živica31ponik, biljka pred prašenje
8Dragovac22ponik, biljka pred prašenje
9Ostrovo32ponik, biljka pred prašenje
10Petka32ponik, biljka pred prašenje
11Kostolac okolina34ponik, biljka pred prašenje
12Kostolac naselje32ponik, biljka pred prašenje
13Stari Kostolac23ponik, biljka pred prašenje
14Drmno23ponik, biljka pred prašenje
15Kličevac52ponik, biljka pred prašenje
16Rečica22ponik, biljka pred prašenje
17Ćirikovac33ponik, biljka pred prašenje
18Klenovnik33ponik, biljka pred prašenje
19Bradarac33ponik, biljka pred prašenje
20Maljurevac23ponik, biljka pred prašenje
21Bubušinac32ponik, biljka pred prašenje
22Bratinac43ponik, biljka pred prašenje
23Nabrđe22ponik, biljka pred prašenje
24Trnjane22ponik, biljka pred prašenje
25Beranje31ponik, biljka pred prašenje
26Bare31ponik, biljka pred prašenje
27Kasidol31ponik, biljka pred prašenje
28Zabela43ponik, biljka pred prašenje
29Ljubičevo33ponik biljka pred prašenje

 

Tabela 2. Grad Požarevac

Red. brojLokalitetBroj snimakaZastupljenostFaza razvoja
1Gradska bolnica ”Voja Dulić”33ponik, biljka pred prašenje
2Gradski bazen23 ponik, biljka pred prašenje
3Vrtić ”Leptirić”12ponik, biljka pred prašenje
4O. Š. ”Desanka Maksimović”11ponik, biljka pred prašenje
5Staro groblje11ponik, biljka pred prašenje
6Polj. škola ”Sonja Marinković”11ponik, biljka pred prašenje
7Kasarna ”Veljko Dugošević”12ponik, biljka pred prašenje
8Kafana ”Tulba” i intrnat S.P.Š.11ponik, biljka pred prašenje
9Pruga celom dužinom53ponik, biljka pred prašenje
10Spomen park ”Čačalica”21ponik, biljka pred prašenje
11Lučički put obilaznica11ponik, biljka pred prašenje
12Gradska deponija34ponik, biljka pred prašenje
13Suvoborska ulica11ponik, biljka pred prašenje
14Hipodrom30
15Vojne zgrade pored parka11ponik, biljka pred prašenje
16Gradska gimnazija20
17O.Š. Sveti Sava20
18O.Š. Kralj Aleksandar20
19O. Š. Dositej Obradović20

KOMENTARIŠI