SUZBIJANJE AMBROZIJE na području grada Požarevca i gradske opštine Kostolac

SUZBIJANJE AMBROZIJE na području grada Požarevca i gradske opštine Kostolac

Terenska istraživanja zastupljenosti ambrozije obavljena su u periodu maj – juni 2006. godine na podrčju opštine Požarevac i to na uređenim (parkovi, bašte, skverovi) i neuređenim zelenim površinama (kanali, deponije, ruderalna staništa, neuređeno građevinsko zemljište) kao i obradivim površinama na navedenom području.

Danas u prepodnevnim časovima počelo je košenje ambrozije na području grada Požarevca i gradske opštine Kostolac na potezu kanala u Kostolcu.

Prema rečima Dejana Rakića predsednika štaba za uništavanje ambrozije na području grada Požarevca u prošloj godini je grad izdvojio 1.000.000 rsd a ove godine 2017, biće izdvojeno 3.000.000 rsd. Tako da će ove godine biti veća teritorija obuhvaćena košenjem ove alergiske biljke.

Ove godine kosiće se osim teritorije grada Požarevca i gradske opštine Kostolac i seoska naselja, što će biti novina. Kosiće se oko škola i drugih objekata gde je uočena ova alergena biljka.

FOTO: URBAN CITY
FOTO: URBAN CITY

SUZBIJANJE AMBROZIJE NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA

Dugoročni cilj ovog programa je suzbijanje ambrozije, kao invazivne vrste korova,  smanjivanje njene populacije iz godine u godinu i dovođenje njene brojnosti  na tolerantni nivo.

Kratkoročni cilj je suzbijanje ambrozije neposredno pre cvetanja.

Ovakvom akcijom postižu se dva efekta:

  • smanjivanje učestalosti alergijskih reakcija na polen ambrozije;
  • sprečavanje obrazovanja semena i tako bi se pošto se radi o biljci koja se razmnožava samo generativno (semena) smanjivanje rezerve semena u zemljištu (banka semena) i ograničavanje širenja.

Za suzbijanje ambrozije preporučuju se mehaničke i hemijske mere borbe.

U slučaju mestimične prisutnosti na malim površinama može se primeniti čupanje cele biljke iz zemlje.

Na nešto većim površinama može se primeniti košenje na visini do 5cm. Zbog razvučenog perioda klijanja i nicanja semena ambrozije košenje treba obaviti 2-3 puta.

Foto: Urban City
Foto: Urban City

Košenje i sve druge mere mehaničkog uništavanja ambrozije reba obaviti pre cvetanja i rasipanja polena, a svakako pre obrazovanja semena kako bi se sprečilo alergeno delovanje polena na ljude i dalje razmnožavanje i širenje ambrozije.

Za suzbijanje ambrozije dozvolu ima veliki broj herbicida kako oni koji se folijarno primenjuju tako i oni koji se primenjuju preko zemljišta i na ovu biljku deluju u fazi klijanja i nicanja. Mnogi od njih nisu detaljnije ispitivani samo za suzbijanje ambrozije kada se ona nalazi u velikoj brojnosti već su ispitivani za suzbijanje korova u nekom usevu u kojima je ambrozija zastupljena u manjem ili vaćem stepenu. U gradu na neobrađenim površinama i ruderalnim staništima preporučujemo primenu preparata na bazi glifosata (dominator, glifol, glifosav, klinik, kosmik) u dozi 200 gr na 10 l vode za 3 ara površine.

Strujanjima vetra polen se iz okoline prenosi u grad i na taj način se jednostavno obezvredi sav trud uloženi na uništavanje ovog korova na gradskom području. Neophodna je edukacija gradjana, koji u suštini malo znaju o ovom problemu. Po uzoru na Madjarsku, Ameriku i Hrvatsku, potrebno je osnivanje izveštajno-prognoznog centra kao i štampanje letaka, plakata, kao i postavljanje plakata u gradske autobuse. Da bi akcija suzbijanja bila efikasna neophodna je strožija regulativa sa oštrim kaznama za svakog ko u svom dvoršitu, parceli, njivi primeti, a ne uništi ambroziju.

Kako biljka najviše raste na zapuštenom zemljištu potrebno ga je urediti i zasaditi travom.U mnogim evropskim zemljama preduzimaju se ozbiljne mere za suzbijanje ambrozije. U Mađarskoj su takve kampanje počele pre nekoliko godina. Organizovane su trke za decu. Dete koje ubere najviše ambrozije dobija nagradu. Štampani su posteri sa slikom biljke i objašnjenjem zašto je biljka opasna i zašto je treba iščupati zajedno sa korenom.

ambrozija 01

U Kanadi postoji zakonska obaveza iskorenjavanja ambrozije u vrtovima. Gradska policija ima sporazum s poštarima, koji im dojavljuju u kojem vrtu raste biljka. Kazne za vlasnike vrtova koji je ne iskorenjavaju mogu biti i do nekoliko hiljada dolara.

Što znači da akcija suzbijanja bila efikasna neophodna je edukacija građana kao i strožija regulativa sa oštrim kaznama za svakog ko u svom dvorištu, parceli ili njivi primeti a ne uništi ambroziju.

Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprava za zemljište za zaštitu bilja, donela je uredbu o obaveznom suzbijanju korovske vrste ambrozije.

Posebnim oglašavajnem u obliku flajera Štab za sistematsko uništavanje ambrozije na teritoriji grada Požarevca obavestiće stanovnike svih seoskih naselja grada Požarevca o načinu suzbijanja ambrozije u usevima, zasadima i nepoljoprivrednim površinama koje treba obaviti pre cvetanja.

Foto: Urban City
Foto: Urban City

Grad Požarevac je izradio kartu zastupljenosti a za izradu karte zastupljenosti ambrozije korišćena je delimično izmenjena metoda Braun-Blanque sa seminara o »Ambroziji« održanog na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu koja sadrži sledeće ocene:

  1. zastupljenost do 5 %;
  2. zastupljenost 5-25 %;3.
  3. zastupljenost 25-50 %;4.
  4. zastupljenost  preko 50 %.

U svakom naselju na području opštine Požarevac napravljen je veci broj snimaka, a u samom Požarevcu su obavljena snimanja na svim važnijim lokacijama.

Tabela 1. Naselja Grada Požarevac

Red. broj Lokalitet Broj snimaka Zastupljenost Faza razvoja
1 Lučica 5 2 ponik, biljka pred prašenje
2 Prugovo 2 3 ponik, biljka pred prašenje
3 Poljana 5 2 ponik, biljka pred prašenje
4 Dubravica 3 2 ponik, biljka pred prašenje
5 Batovac 2 2 ponik, biljka pred prašenje
6 Brežane 3 2 ponik, biljka pred prašenje
7 Živica 3 1 ponik, biljka pred prašenje
8 Dragovac 2 2 ponik, biljka pred prašenje
9 Ostrovo 3 2 ponik, biljka pred prašenje
10 Petka 3 2 ponik, biljka pred prašenje
11 Kostolac okolina 3 4 ponik, biljka pred prašenje
12 Kostolac naselje 3 2 ponik, biljka pred prašenje
13 Stari Kostolac 2 3 ponik, biljka pred prašenje
14 Drmno 2 3 ponik, biljka pred prašenje
15 Kličevac 5 2 ponik, biljka pred prašenje
16 Rečica 2 2 ponik, biljka pred prašenje
17 Ćirikovac 3 3 ponik, biljka pred prašenje
18 Klenovnik 3 3 ponik, biljka pred prašenje
19 Bradarac 3 3 ponik, biljka pred prašenje
20 Maljurevac 2 3 ponik, biljka pred prašenje
21 Bubušinac 3 2 ponik, biljka pred prašenje
22 Bratinac 4 3 ponik, biljka pred prašenje
23 Nabrđe 2 2 ponik, biljka pred prašenje
24 Trnjane 2 2 ponik, biljka pred prašenje
25 Beranje 3 1 ponik, biljka pred prašenje
26 Bare 3 1 ponik, biljka pred prašenje
27 Kasidol 3 1 ponik, biljka pred prašenje
28 Zabela 4 3 ponik, biljka pred prašenje
29 Ljubičevo 3 3 ponik biljka pred prašenje

 

Tabela 2. Grad Požarevac

Red. broj Lokalitet Broj snimaka Zastupljenost Faza razvoja
1 Gradska bolnica ”Voja Dulić” 3 3 ponik, biljka pred prašenje
2 Gradski bazen 2 3  ponik, biljka pred prašenje
3 Vrtić ”Leptirić” 1 2 ponik, biljka pred prašenje
4 O. Š. ”Desanka Maksimović” 1 1 ponik, biljka pred prašenje
5 Staro groblje 1 1 ponik, biljka pred prašenje
6 Polj. škola ”Sonja Marinković” 1 1 ponik, biljka pred prašenje
7 Kasarna ”Veljko Dugošević” 1 2 ponik, biljka pred prašenje
8 Kafana ”Tulba” i intrnat S.P.Š. 1 1 ponik, biljka pred prašenje
9 Pruga celom dužinom 5 3 ponik, biljka pred prašenje
10 Spomen park ”Čačalica” 2 1 ponik, biljka pred prašenje
11 Lučički put obilaznica 1 1 ponik, biljka pred prašenje
12 Gradska deponija 3 4 ponik, biljka pred prašenje
13 Suvoborska ulica 1 1 ponik, biljka pred prašenje
14 Hipodrom 3 0
15 Vojne zgrade pored parka 1 1 ponik, biljka pred prašenje
16 Gradska gimnazija 2 0
17 O.Š. Sveti Sava 2 0
18 O.Š. Kralj Aleksandar 2 0
19 O. Š. Dositej Obradović 2 0

KOMENTARIŠI