Suzbijanje ambrozije na teritoriji Gradske opštine Kostolac

Suzbijanje ambrozije na teritoriji Gradske opštine Kostolac

Lokalna samouprava Gradske opštine Kostolac je u skladu sa dinamikom održavanja  javnih zelenih površina, organizovala radove na košenju neuređenih zelenih površina i površina pod ambrozijom. Sredstva je obezbedio Grad Požarevac, a pomenute radove tokom jula i avgusta izvodiće firma „Ekosan” iz Beograda. Košenje ambrozije planirano je od ponedeljka, 8.07.2019. godine, a obim i dinamika radova će zavisiti od vremenskih uslova i trajaće do septembra.

Planirano je da se od 8.jula, prvo pokose površine duž puta za plažu „Topoljar” i naselje Ostrovo.

Radovi na košenju obuhvataće sledeće lokacije na teritoriji Gradske opštine Kostolac:

Industrijski kolosek između stadiona „Rudar” i samačkog naselja
Prostor na uglu ulice Prvomajske i Kozaračke
Ulaz u Kostolac, desna strana mosta
Deo stočne pijace
Skladišni prostor na uglu Trudbeničke i Karađorđeve
Površina između osnovne škole i industrijskog koloseka kod železničke stanice
Površina od velikog mosta do vodotornja
Ulica Bože Dimitrijevića  odhotela „Kostolac” ka Sportskoj hali, desna strana
Ulica Trudbenička pored stadiona, desna stranaka Karađorđevoj
Ulica Trudbenička pored  stadiona, leva stranaka Karađorđevoj
Ulica Trudbenička, desna strana pored parovoda
Prostor „Stara ekonomija” leva strana od Jadranske  do Vojvode Mišića
„Stara ekonomija” naselje „Stadion” , desna strana
Ulica Vojvode Mišića raskrsnica sa Prvomajskom, desna strana
Autobuska stanica – „Samačko naselje” , iza zgrada
Autobuska stanica – „Samačko naselje” , poredz grada
Autobuska stanica – „Samačko naselje” , desna strana ka Požarevcu
Autobuska  stanica – „Samačko naselje” , izazgrada
Autobuskastanica- desna stranaka Požarevcu od mosta
Parking prostor kod crkve
Površina kod Penzionerskog doma prema crkvi
Ulica Karađorđeva leva strana odvodo tornjaka „Primu”
Ulica Karađorđeva desna strana od vodotornjaka „Primu”
Ulica  Karađorđeva oko vodotornja
Raskrsnica Partizanske i Hajduk Veljkove, leva strana ka naselju Kolištu
Ulica Partizanska „Topoljar”
Gradska plaža „Topoljar”
Ulica Jovana Dučića – put ka plaži leva i desna strana
Ulica Nikole Tesle desna strana na kraju mosta
Raskrsnica kod TE – KO Kostolac ka Kanalu desna strana
Kanal  gde su bile barake vodne zajednice
Ulica Sarajevska leva strana od ulice Partizanske do trafo stanice
Površina kod Gradske deponije ka selu Kostolac
Ulica  Porečka ispod groblja
Kod „Ekon zgrade” površina ispod i iznad zgrade
Zelena površina iza hotela „Kostolac”
Selo Kostolac površina oko stadiona FK „Pobeda”
Selo Kostolac  od zgrade MZ kaKostolcu
Selo Kostola culica Kobalova, rudarsko naselje kod rudarskog zvona
Selo   Klenovnik, površina „Borumak”
Selo Klenovnik  oko stadiona FK „Borac”
Selo Petka, površina parka i oko parka
Selo Petka, površina od crkve ka osnovnoj školi desna strana
Selo Petka, površina oko školskog dvorišta
Selo Ostrovo, ulaz u selo desna strana.

KOMENTARIŠI